Какво решение е необходимо за входно- изходния пункт на вашия обект

видове турникет

Солидните турникети, изработени от висококачествен метал, са едни от най-предпочитаните ограничители за контролно –пропускателни пунктове. Конструкцията им успешно възпира преминаването на големи човекопотоци, а високата скорост на задвижване позволява пълна проследимост на преминаващите посетители. При всичко това, придвижването до обекта не се забавя и образуването на тълпа е невъзможно.

Механичният елемент за контрол на достъп

Въпреки тенденциите към цялостна дигитализация на охранителните системи, турникетите все още присъстват при входните зони на големи учреждения с обществена, социална и бизнес значимост. Това е така, тъй като механичният елемент е незаменим при система за контролиран достъп.

Така че турникети продължават да откриват широко приложение в училища, болници, гари, аерогари и много други обекти.  Единствената промяна е, че те вече са обвързани със софтуерни системи за контрол, изискващи идентификационен пропуск или документ за платена такса.

Проектирани с разнообразен дизайн и размери, тези съоръжения се отличават с точно определено предназначение. Изискваната степен на сигурност в обекта е най-важният критерий при избор на такива. Правилният тип конструкция, висококачествената метална сплав, интегрирането към контролен софтуер и качествената експлоатационна поддръжка са част от ефективният контрол върху обекта.

Турникет “вратичка“

Съоръжението тип “вратичка“ притежава дълъг стаж в охранителните системи. Мнозина помнят присъствието му в големите хипермаркети, гари, аерогари и летища, още преди около двадесет години. Моделът представлява иноксова конструкция с едно или две крила, перпендикулярно монтирани върху вертикална колона.

Задвижването е автоматично, чрез вграден контролер с дисплей и клавиатура, които позволяват различна настройка на функциите: скорост на движение, посока на отваряне, застопоряване в отворено положение и др. Турникетите от този тип биват еднопосочни и двупосочни, а изборът на един от двата се определя в зависимост от инфраструктурата на обекта. Недостатъкът им е в малките размери, които позволяват както прескачане на съоръжението, така и преминаване под него.

Метални с еднопосочен/двупосочен пропуск

Сглобени само от отделни метални лостове (щанги) със средна дебелина, най- елементарно проектираните модели също са сред по-остарелите конструкции с механично задвижване на лостовете. Те все още се срещат в пропускателни пунктове на обекти с по-ниска необходимост от контрол.

Интегрирането към модерна система за контролирано преминаване вече е невъзможно без автоматизация на турникетът. Производителите обаче предпочитат да комбинират електронното управление с други модели турникети, а не с посоченият.

Триподен

Триподът е най-предпочитаната конструкция, тъй като единствено той гарантира поединично пропускане на посетители до обекта. Този турникет представлява вертикална или П-образна, здраво монтирана към подовата настилка колона, към която е запоен барабан с три метални пръта, разположени под ъгъл от 120 гр.

Дизайнът е проектиран с максимална точност, така че когато лицето преминава, пред и зад него има по един лост, а третият остава ниско долу. Чрез автоматично задвижване и избутване на лоста се осъществява и влизане в обекта. Нерегламентираното преминаване под лостовете е практически невъзможно.

Заобикалянето му обаче е често срещано при неправилно разположение на устройството. Триподните турникети осигуряват висока степен на защита и се монтират на входно-изходни пунктове на сгради с голяма обществена значимост.

Роторен

Роторните турникети са създадени специално за обекти с повишена необходимост от сигурност Те се срещат в няколко размера и представляват солидна метална колона с перпендикулярно монтирани прътове или “вратички“( метал и закалено стъкло). Придвижват се механично с въртеливо движение.

Най-масивните модели надвишават среден човешки ръст (2-2,5 м.) и предлагат максимална сигурност, запълвайки цялото входно пространство с крилата си. Извършват страхотна работа в учреждения с обществена, политическа и социална значимост (административни и бизнес сгради, банки, посолства и др.). Роторните модели са познати като най-масивното и ефективно решение от семейството на турникетите.

Оптичен

Електронните модели осъществяват реакция чрез актуалното в последните години звуково/светлинно препятствие. Лъчево-сигналното поле се задейства единствено по време на непозволено преминаване на портала. Именно дискретното незабележимо присъствие прави нерегламентирано преминаване на бариерата абсолютно невъзможно.

Ви Макс работи с всеки от описаните модели турникети, използвайки продукцията на утвърдени европейски производители. Фирмата предлага включена към покупката цена за монтаж и обвързване със софтуерна система за проследяване. Услугата включва още и инсталиране на всички необходими магнитни датчици, фотоклетки и др., както и качествена поддръжка по време на експлоатация.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите повече информация за турникети