5 ключови приложения на високотехнологичните разработки на турникетни системи

турникет в метро

Турникетът в метро е сравняван с пясъкът на плажа – толкова трудно е да си представим съответното място без един от неговите основни компоненти. Макар тези механични препятствия да са второстепенна част от пейзажа в един метрополитен, те са ключов елемент в системата за контрол на достъпа на тези места. Турникетът, особено под формата на високотехнологична разработка, има основно приложение в управлението на тази основна артерия на обществения транспорт.

По-долу разгледаме 5 ключови приложения на високотехнологичните турникети в метро, като се спрем главно на ползите от неговото присъствие за организациите, стопанисващи обществената пътна инфраструктура, както и за самите ползватели на подземния транспорт – пътниците. Едва ли е необходимо да уточняваме колко важен е турникетът за охраната на една толкова голяма пътна артерия.

Ограничаване достъпа на неоторизирани лица

Съвременният турникет е ограничително устройство. Той е монтиран, за да не позволи на лица с неоторизиран достъп да използват подземния транспорт. Турникетът в метростанциите обикновено остава заключен по посоката, водеща към платформите, като механизмът се освобождава след предоставяне на съответната идентификация – билет, предплатена карта, жетон или сигнал за електронно плащане на таксата за пътуване.

Без заплащане на съответната такса, достъпът до обществен транспорт е отказан именно чрез турникета, и то без да е нужна намесата на жива охрана. Той е и най-ефективното решение за ограничаване на огромните човекопотоци, които ежедневно се наблюдават в тези зони. Така контролираното и спокойно движение в метрото са напълно гарантирани.

Ефективна система за самотаксуване

Високотехнологичният турникет е най-доброто средство за самотаксуване.  Пътниците в отделните метростанции получават билетите си от специален апарат, монтиран на удобно място върху корпуса на усстройството. . Съоръжението помага за доброто менажиране на обектите и свежда до минимум нуждата от специално наети за целта служители – контрольори.

Всеки турникет в метростанция е оборудван с компютърна система. Тя предоставя перфектна отчетност на всички генерираните плащания. Резултатите се изпращат директно към финансовия отдел на организацията, стопанисваща обекта – у нас това е столична община.

Анализ на пътникопотока и натовареността на отделните станции по дни и часове

Анализът на натовареността във всяко отделно звено (метростанция) в Метрополитена е от ключово значение както за управлението, така и за обезпечаване на сигурността. Отново благодарение на компютърната система, всеки от тези механизми, позиционирани в метростанциите, генерира и съхранява огромни бази данни. Те могат автоматично или при поискване да се препращат към съответния статистически отдел.

Това изключително важно за организиране на пътникопотока устройство показва нагледно как една скромна ограничителна преграда може да има невероятно значение за функционалността на масовия обществен транспорт. То демонстрира и нуждата от механичен ограничител в системите за контролиран достъп.

Възможност за автотаксуване по електронен път/през мобилен телефон

София вече се нареди до големите европейски и световни градове, в които пътниците могат да закупят билет за метрото по електронен път през мобилния си телефон. Системата Tickey е вече успешно инсталирана на пет станции от столичната мрежа.

В близко бъдеще предстои също поетапно изграждане и монтаж на зелените брандирани турникети на компанията. Те ще позволят на пътниците да заплатят таксата за пътуване директно през мобилния си телефон, без да се налага да чакат на опашка пред касите.

Бърза и адекватна реакция в опасни ситуации

Работата на високотехнологичните турникети в метростанциите се състои основно в обезпечаване контрола на пропуск към отделните зони в една станция от мрежата. В случай на аварии, инциденти, пожари или терористични атаки, турникетите в целия район могат да бъдат своевременно заключени, възпрепятствайки достъпа на хора до проблемните точки.

По същия начин системата може автоматично да освободи раменете на всички турникети, за да се осигури безпрепятствено и бързо извеждане на пътниците извън опасната точка. Въпреки солидната метална конструкция, те осигуряват изключително бързо време за преминаване, което се отчита и при ежедневното движение на пътници.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс турникети за метро