Основни структурни особености на турникетните устройства

турникети

Солидните турникети са един от най-предпочитаните механични приспособления за контрол на достъпа. Стабилните метални конструкции успешно ограничават струпването на големи човекопотоци при входно-изходни пунктове. Така, те осигуряват поетапно и спокойно влизане и излизане от съответния обект.

Стратегията за етапното преминаване е заложена в основата на всяка ефективна система за сигурност. Тя изключва възможността от евентуални инциденти, тъй като осигурява отлично проследяване на всяко лице, в близост до контролно-пропускателен пункт. Обектите с повишена степен на защита, които избират турникет, го интегрират към  други електронни системи за контрол – картови четци, биометрични терминали, чипове и кодиращи устройства, както и терминали за самотаксуване.

По този начин се изгражда оптималната за момента пропускателна система – координация между механично и софтуерно устройство. Подобна тактика позволява не само прецизен контрол на преминаващите, но и предоставя възможност за постоянно наблюдение, което се записва и съхранява под формата на база данни.

Видовете турникети в системите за контролиран достъп

Турникетите присъстват активно в огромен брой контролно-пропускателни системи, заради особеностите на дизайна си. Конструкцията на различните модели е доста разнообразна, но всички те се отличават с устойчив метален корпус от неръждаема стомана, подходящ за работа във всякакви климатични условия.

Тези устройства са първите, които се използват в продължение на дълги години, в най-посещаваните градски обществени пространства. Повечето от тях вече се интегрират към софтуерна безжична мрежа, така че осъществяват контрол без намесата на физическа охрана. Конструкцията им обаче все още няма как да се замести с друга подобна.

Триподен турникет

Трипод е наричан най-често използваният механизъм в модерните пропускателни системи. Конструкцията му представлява стабилна метална колона с монтирани към нея три преградни лоста. Този модел допуска само поединично преминаване на контролния пункт – преодоляването му става, когато всяко лице застава между двата лоста, докато третият е насочен надолу.

Турникетът се задвижва с бутане на предния лост, след дистанционно задействане с бутон от оторизирано лице, или след отчитане на идентификационен пропуск (баркод на платен билет). Идентификаторите се монтират на удобно място върху колоната, така че при влизане посетителите отчитат пропуска си, след което биват допуснати до обекта.

Класическите турникети

Турникетът “вратичка” е добре познат модел, който представлява метална стойка с едно или две крила. Автоматизацията му допуска едновременно преминаване на големи потоци от хора, чрез активиране с бутон, и се заключва при необходимост. Модернизираните му разновидности имат по-високи крила и са изключително предпочитани в обекти със сериозно обществено значение.

Роторният модел е с по-големи размери, като осигурява и повишена степен за защита. Той има масивен вертикален корпус с прикрепени към него няколко плоскости или метални пръти, задвижвани на ротационен принцип. По-високите сред тях (2-2,5 м.) осигуряват оптимална защита на сигурността – те заемат цялото пространство на контролно-пропускателния пункт и са с доста понижена пропускливост.

Електронна оптична преграда

Най-новите модели на пазара са с “невидимо“ присъствие от инфрачервени излъчвания. Осезаема преграда се появява, единствено при докосване на преградата, което системата отчита като опит за неоторизиран достъп.  Въпросно може да бъде механична, звукова, светлинна или сигнално-звукова бариера.

Ви Макс работи с всички описани, както и с най-модерните оптични ограждения. Фирмата предлага продукти на известни европейски производители и осигурява качествен професионален монтаж. Ние работим на изключително изгодни за всеки бюджет цени, със задължителен първоначален оглед на обекта и внимателно изготвен план на подходяща пропускателна система.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс системи за контрол на достъп за входни врати<br />