Турникети

Турникет трипод цена

При изграждането на система за контрол на достъпа с турникети, ние от Ви Макс подхождаме с особено внимание. Предвид специфичното приложение на съоръженията от този вид, се стремим да създадем една напълно безопасна и надеждна за хората среда, внедрявайки най-качествените съвременни решения.

За самите клиенти и инвеститори, това е не по-малко важно от стойността на цялостната услуга. Разбира се, компанията ни ще ви предложи качествен турникет на преференциална цена, но и професионализъм от световна величина. При внедряването, не само цената е от значение за безпроблемната работа на турникетите, но и самата технология на монтиране, както и подбора на допълнителни функции.

Тъй като системите за контролиран достъп от конкретния вид се използват предимно на места с голямо струпване на хора, даваме допълнителна застраховка на фирмите, стопанисващи тези обекти под формата на пълна гаранция за качеството на работа и използваните технически компоненти.

Ролята на даден турникет е да даде допълнителна сигурност както на преминаващите, така и собствениците на обществени места. Некачествено изградената система би могла сериозно да застраши живота и здравето на хората, принудени да я използват. Затова е важно не само кой модел турникет ще бъде избран, но и кой ще се заеме с неговия монтаж и допълнително програмиране.

Кои обекти могат да се възползват от нашите услуги?

Обществените обекти, в които се използват съоръженията за контролирано преминаване тип турникети, постоянно се увеличават. Свикнали сме да ги виждаме в големите търговски центрове – на входно-изходните точки и около касите за разплащане. Със сигурност ще ги срещнем и в големи сгради с обществено значение, където е нужно да се осигури контролирано преминаване на извънредно голям поток от хора.

Знаем, че вероятно ви се е налагало да преминете през турникет в метро, в нашата столица и в други европейски градове. Там тези разработки са особено необходими, защото изпълняват функцията на терминали за самотаксуване. С тях се пестят средства за допълнителна физическа охрана и контролиране на района.

От нашите изгодни професионални услуги са свободни да се възползват:

  • Големи търговски обекти;
  • Офис и административни сгради;
  • Спортни комплекси;
  • Места с обществено значение – гари, метростанции, летища и др.;
  • Големи производствени и промишлени предприятия;
  • Паркове и хотелски комплекси.

 

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип от специалисти, за да получите допълнителна информация относно предлаганите от нас турникети, тяхното внедряване и технически характеристики.

Защо да се доверите именно на Ви Макс?

Основна причина да се доверите на нашата компания е високият професионализъм, с който подхождаме към всеки обект, нуждаещ се от контролирано ограничаване на преминаващите чрез турникет. Познаваме в детайли последните разработки, касаещи системите за контрол на достъпа и можем да ви препоръчаме оптимално решение, спрямо вашите нужди и финансови възможности.

Ще ви предложим последно поколение турникет трипод на невероятно изгодна цена, като в нея влизат и допълнителните компоненти, нужни за безпроблемна експлоатация. На местата с платен и служебен достъп, ще предоставим модерни електронни системи – картови четци за абонаментен и служебен достъп, терминали за автотаксуване, четци на биометрични данни, дистанционни бутони и др.

Една от основателните причини да изберете точно нашата специализирана компания, е гаранцията за дългосрочна безпроблемна работа на монтираните от нас съоръжения. Такава даваме на всички свои клиенти. Много фирми в страната могат да ви предложат евтин турникет, но малко са тези, които ще ви гарантират, че той ще изпълнява своята функция дълго и без да създава проблеми.

Предвид интензивната експлоатация, на която бива подлагана подобна система, ще се погрижим за доброто ѝ състояние в периода на нейното използване. Голяма част от нашите клиенти използват професионалните ни услуги при нужда от ремонти и поддръжка на съоръженията влезли в експлоатация.

турникети на ниски цени

качествен турникет за метро

Какви са свойствата на турникета?

Турникетът е част от голямото семейство на системите за контрол на достъпа, и като такъв, неговата основна функция е да ограничава и контролира потока от хора, преминаващи през дадена входно-изходна точка. Той представлява механична бариера, управлявана по електронен път, чиято цел е да осигури поетапно придвижване на човешкия поток в контролираната зона.

Често използван, турникетът тип трипод представлява стабилно позиционирана колона, към която са фиксирани три успоредно разположени метални лоста. При всяко преминаване две от рамената сочат надолу, докато третото застава успоредно на тялото на преминаващия, докато се задейства механизъм за пропускане.

Съвременните турникети имат голям брой работни функции. Те могат лесно да се обвържат с различни електронни охранителни устройства, в зависимост от нуждите на конкретния обект. На много от местата, използващи този род механични препятствия, достъпът е напълно свободен, но в част от обектите, преминаването става след отчитане с електронно средство за идентификация – билет, абонаментна/ служебна карта, биометрични данни или след заплащане на съответната входна такса.

Основна цел на турникетите е да предотвратят евентуални инциденти, като ограничат броя на лицата, преминаващи през дадена контролирана точка. Струпването на особено големи тълпи от хора, е винаги повод за безпокойство и причината за изобретяването на полезните и функционални системи за контрол на достъпа.

Модерните съоръжения от типа на турникетите са напълно достъпни и могат значително да повишат сигурността на хората и защитата на материални ценности. Те биха могли да помогнат за добрата организация в голям брой административни и бизнес учреждения и да позволят на болшинството стопански ръководители да повишат контрола над служителите в стопанисваните от тях предприятия.

Основна цел на турникетите е да предотвратят евентуални инциденти, като ограничат броя на лицата, преминаващи през дадена контролирана точка. Струпването на особено големи тълпи от хора е винаги повод за безпокойство и причината за изобретяването на тези полезни и функционални системи за контрол на достъпа.

Модерните съоръжения от типа на турникетите са напълно достъпни и могат значително да повишат сигурността на хората и защитата на материални ценности. Те биха могли да помогнат за добрата организация в голям брой административни и бизнес учреждения и да позволят на болшинството стопански ръководители да повишат контрола над своите служители и стопанисваните от тях предприятия.

✅ Предоставяте ли гаранция за качеството и безопасността на инсталираните от вас турникети❓

Да. При внедряването, не само цената е от значение за безпроблемната работа на турникетите, но и самата технология на монтиране, както и подбора на допълнителни функции. Тъй като системите тип турникет се използват предимно на места с голямо струпване на хора, даваме допълнителна сигурност на фирмите, стопанисващи тези обекти под формата на пълна гаранция за качеството на работа и използваните технически компоненти.

✅ Възможно ли е изграждането на система от турникети „до ключ” при вас❓

Абсолютно. V-MAX действа не само като дилър и сервизен център за европейските производители на системи за сигурност, но също така е компания, специализирана в редица области, включително: проектиране, доставка на специализирано оборудване и монтаж на всички видове турникети, използвани днес. Монтажно-инсталационният ни отдел също ви позволява да извършите всички необходими настройки по начин, позволяващ максимално ефективна работа на съоръженията.

✅ Можете ли да осигурите допълнителни технически средства за платено/ регламентирано преминаване през турникетите❓

Да, това е част от ежедневната ни работа. На местата с платен или служебен достъп, ще предоставим модерни електронни устройства за прецизен контрол на потока от хора, използващи турникетните системи – картови четци за абонаментен и служебен достъп, терминали за автотаксуване, четци на биометрични данни, дистанционни бутони и др.