Индустриалните заводи и съоръжения – изключителна необходимост от изграждането на регулиран достъп

контрол за достъп Надеждният контрол за достъп до дадена сграда, офис, кабинет, заведение, фирмен отдел или дори стая, понякога е необходим в еднаква степен в днешно време. Той се организира с цел пропускане на определени оторизирани посетители, които доказват правото си на достъп с ключ, магнитна карта, чип, биометрични данни или парола, чрез които влизат в обекта сами. Останалите, желаещи да преминат в сградата, трябва да бъдат допуснати от специално упълномощено лице с охранителни функции.

Обекти с най-развита контрол на достъпа

Такава система се изгражда и прилага единствено с цел сигурност. Контролирането на постъпващият човекопоток означава защита от лица, които биха заплашили сигурността и навредили на лица в сградата. Въпросът “Кой тип обект има най-висока необходимост от защита?“ изглежда излишен, защото отговорът е, че всяка сграда има нужда от селективност на посетители.

Все пак има определени учреждения, които винаги са се ползвали със засилена охрана поради дейността си. Това са индустриалните производствени предприятия, електроцентрали, складове и други обекти, достъпът зад стените на които е привилегия единствено на работещия персонал. Във външната, а и вътрешните си зони, те са оборудвани с най-модерните охранителни системи, електроимпулсни огради, голям брой камери за видеонаблюдение и дори физическо лице при входната зона.

Информацията

Контролирането на достъп отдава голямо значение на информацията относно постъпващите в сградата лица. Те притежават собствени идентификатори, и системите се организират така, че всяко тяхно влизане се регистрира в база данни. В индустриалните заводи контролно-пропускателният пункт на входа е толкова значим и заради тази функция.

Освен данните на преминалия пунктът човек, системата записва и точният час на влизането му и напускането на сградата. Така оборудването за селективен достъп се превръща и в изключително ефективен метод за изчисляване на работното време. В такива големи производствени заводи и фабрики, то се спазва стриктно до минута.

Внедряването на тази система на самият вход е изключително полезна от мениджърска гледна точка – съхранените данни винаги могат да се изтеглят и прегледат при необходимост. А знаем, че изпълнението на работният график се проверява доста често. Чрез контролът на достъп на входа и във вътрешните отдели на съответният завод, проверката е изключително улеснена.

Как се достига до завода

Оградите винаги са били решение на този тип предприятия, но сега те са свръхмодернизирани. Все пак, новото е добре забравено старо. Бетонната ограда, бодливата телена конструкция и ограждението с електрически импулси все още присъстват, но в много по-модернизирани варианти. В “опасването” на такъв тип завод винаги присъстват камери и датчици. Те регистрират движение в близост, нарушаване на периметъра и още ред ситуации.

Периметровата охрана е една от най-актуалните за момента при обекти с повишена нужда от защита. Тя може да се инсталира както върху оградни съоръжения, така и под нивото на земната повърхност. Вторият вариант се състои от познатите ни детектори, свързани един с други чрез модули, поставени в плитък изкоп с размери около 40×10 cm. Детекторът (датчик) се разполага през малко разстояние, за възможно най-сигурно засичане на опит за преминаване на линията, като всеки се програмира индивидуално.

Всички тези сензорни и физически прегради може да се добави и допълнителна при самият вход на сградата. Високите роторни турникети са предпочитани за целта, защото заемат цялото входно пространство и не допускат нито сантиметър възможност за непозволено преминаване. Приблизително така изглежда системата за контрол за достъпа на фабриките с индустриална дейност, а всеки от елементите обещава сигурност и устойчивост на корпуса.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс системи за контрол за достъп