Системи за контрол на работното време – по-успешен дигитален контрол

системи за контрол на работното време Модерните системи за контрол на работното време от години са все по-често наблюдавана практика в големите административни и бизнес сгради. Те успешно изпълняват функцията на система за контролиран достъп,  но истината е, че освен охранителен характер,  се интегрират с още една, не по-маловажна цел: пълен мониторинг върху фирменият персонал в рамките на работният ден. Тази практика е внедрена от много време в големите производствени заводи, цехове и офис сгради, но доскоро контролът се осъществява от физическо лице-охранител. Той регистрира часовете на постъпване и напускане, като предоставя възможност за пропуск в сградата. Сега, преминаването на входно-изходен пункт подлежи на почти пълна дигитализация.

Код и биометрични данни вместо пропуск

След регистриране като служебен персонал в системата на съответната фирма, всеки служител получава определена парола, лична контактна или безконактна магнитна карта, чип или комбинация от няколко от посочените методи за преминаване през контролният скенер на входа. Обикновено, дигиталните пропуски служат за отключване на повече от една врата в съответната бизнес или индустриална сграда. И понеже кодът лесно се забравя, а пропускът лесно би могъл да бъде отстъпен неправомерно на друг човек, като най-сигурно средство се приемат биометричните данни. Те са уникални биологични характеристики, които не биха могли да се имитират – пръстов отпечатък, гласова парола, лицево и ирисово сканиране, но засега се прилагат само в места с изключително висока степен на сигурност.

Дигиталното пропускане на служители прави излишна необходимостта от физически охранители. Влизането и излизането се регистрират от охранителната система с точност до минутата, а точният час се запаметява и съхранява в огромна база данни. Тя съдържа пълната информация за работното време на огромен брой служители, която може да бъде прегледана по всяко време. Това е най-сполучливият за момента метод за осъществяване на пълен контрол върху работата на отделните служители в голяма компания – трудна и почти невъзможна за физическо изпълнение инициатива. Единствено така се контролират и работещите на хонорар в определена компания, които получават възнаграждение срещу определени часове положен труд.

Ефективен технически замисъл

Системата за отчитане на работно време е ефективна заради няколко функции, които изпълнява. Ако към електронният четец на лични данни се прибави физическо препятствие, тя се превръща в прекрасен начин за контролиран достъп до служебни помещения. Обикновено системи от такъв тип се поставят на входът, който изпълнява и ролята на изход, като в ролята на ограничително съоръжение са класическите бариера или турникет. Освен тях обаче, входната зона може да се оборудва с електронна заключваща брава. Модерните електромагнитни брави разполагат със звукова аларма и светлинна сигнализация от двуцветни LED диоди, които непрекъснато информират за промяна в състоянието на вратата.

Комбинацията от автоматизирана механична преграда с алармена система и понякога светлинен индикатор, обвързан със система за видеонаблюдение и софтуерна база данни, изгражда един изключително интелигентен начин за контролиране на посещенията в сградата, отдела или етажа. Нерегламентираното преминаване е невъзможно, а веднъж преминалият посетител остава завинаги вписан в системата. Едновременно, видео камерите регистрират и алармират, според функциите си, за движение в определен периметър от обекта. Интегрирането на цялата система ще ви струва много по-малко, отколкото наемане на охранители, а тя почти не подлежи на щети.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс системи за контрол на работното време