Системи за контролирано преминаване – какво трябва да знаем за тях?

системи за контрол на достъп

Интегриран и структуриран план за контролиране на риска по отношение на сигурността, винаги е от съществено значение за всички сгради – бизнес или жилищни такива. Ефективните съвременните системи за контрол на достъп трябва да бъдат неизменна част от всеки план за управление на безопасността.

Модерните технологии позволиха на проектанти и производители на охранителни системи да заобиколят ограниченията. Така, те създадоха продукти с все по-голям брой технически и иновативни функции. Би било глупаво да не се възползваме от тях, тъй като те са все по-достъпни и като стойност, и като начин на използване.

Как да ги избираме

Колкото и да е ясна необходимостта от интегриране на новите пропускателни системи, изборът им изисква повишено внимание. Всеки потребител е необходимо да проучи и да се спре на онези, които са най-подходящи за неговата среда. Различните спрямо обхват на действие и принцип на работа системи трябва да са практични, ефективни и функционални.

Преди всичко обаче е нужна съвместимост с вече съществуващите механизми за сигурност в сградата и в зависимост от дейността й – да допълват визията й естетически. Стандартите и кодовете играят все по-важна роля. Те гарантират, че конкретната интегрирана система отговаря на точните изисквания и оперативни нужди на всяко отделно приложение.

Стандартизацията дава и известна увереност, че избраната технология е тествана и сертифицирана, преди да бъде инсталирана в обществена, офис, производствена или жилищна сграда. Все пак, целта на контролно-пропускателните и заключващи механизми е да ни защитават, а не да носят допълнителна заплаха за нашият живот и здраве.

Какво представлява системата за контролиран достъп

Тя е конфигурация от механични, електронни и мрежови компоненти. Предназначена е за ограничаване на достъпа (влизане и излизане от контролирана зона) до сгради и стратегически обекти на лица без оторизирани права. Достъпът се гарантира чрез различни методи на идентификация – електронни носители на информация, чрез въвеждане на код, парола и  биометрични данни.

Ползите от интегрирането й са безспорни. Като една от най-ефективните форми на охранителна система, нейните предимства включват:

  • Ключов компонент в цялостната електронна охранителна система;
  • Повишаване защитата на хора (служители и обитатели), сгради и активи;
  • Възможност за работа с други вътрешни мерки за сигурност – жива охрана или друга охранителна техника;
  • Понижаване на общите разходи за управление на сигурността.

Основната й функция е предотвратяване навлизането на недоброжелатели на територията на обекта. Тя обаче се отличава и с важна второстепенна характеристика – възможността да помогне за подобряване на дисциплината и производителността на служителите в обекти с бизнес предназначение. Това се случва чрез мониторинг на работното време, осъществяван с регистрация при преминаване.

Структурни компоненти и роля

Сред най-масово разпространените компоненти на системите за контролиран пропуск са методите на акредитация. Чрез тях лицата с оторизиран достъп биват идентифицирани. Обикновено идентификационните данни биват: нещо, което знаете (например парола или ПИН код), нещо, което притежавате (карта, ключ, електронен идентификатор), нещо, което сте (биометрични характеристики) или комбинация от всички.

Предимствата им са ясно забележими както по отношение на защита, така и като средство за понижаване на разходите. Живеем във времена, в които правните последствия и репутацията на една организация са под сериозен риск. Всяка невъзможност за защита и обезопасяване на хората, физическите активи и информационните данни в даден обект е риск, който не бива да се поема.

Многобройните налични контролно-пропускателни системи позволяват на собствениците на жилища или бизнес да се справят с най-наболелите проблеми. Те реагират ефективно при  всяка ситуация, свързана със сигурността, контролът на служителите и анализът на действията.  Освен това, модерните системи за контрол предоставят идеален баланс между сигурност, риск и цена.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс системи за контрол на достъп