Предимства на различните системи за регулиране на преминаването

контрол на достъпа

Без интегриране на интелигентна система за контрол на достъпа трудно би било възможно да се осигури спокойствие в пространство с голям брой преминаващи. Изграждането на такива системи е непрекъснато осъществявана практика във всички големи административни и офис сгради, обществени места с висока социална значимост, а и голям брой обикновени частни имоти.

Фирма Ви Макс може да предложи най-адекватната и достъпна система съобразно вашият бюджет и условия. Клиентите ни са с различен обществен статус и разнообразни изисквания, но резултатите от работата ни са успели да спечелят благоразположението им, и най-важното – да обезпечат сигурността им.

Съчетание от електронни и механични модули

Всяка охранителна система притежава свои характерни особености и затова е оптимизирана към различни обекти. Така изборът й често се предоставя на професионален консултант. Различните варианти се отличават с предимствата и недостатъците си, но съвременните тенденции налагат по-сериозно ориентиране към електронното управление на охранителните контролни пунктове.

Освен електронните компоненти, организацията на входна зона налага и  внедряване на редица технологични и механични компоненти. Те все още представляват необходимо за поставяне препятствие, без което сигурността на охранявания обект не би била толкова висока.

Ограничителни препятствия

Контролно-пропускателният пункт с механични ограничители е най-старото решение за ограничаване достъпа до обект. Обикновено се изгражда на места с повишена обществена и социална значимост, и цели постигане на поетапно преминаване през определен брой технически съоръжения. предотвратява струпването на тълпа от хора на едно място, и ограничава до минимум възможността от евентуални инциденти.

Обикновено пропускането до обекта става чрез специален идентификационен пропуск (билет за платена такса) или чрез пропуск от охраняващо лице. По- старият вариант за преминаване на контролен пункт – физическо избутване на препятствието (турникет, бариера), е ориентиран основно към предотвратяване едновременното струпване на лица при входа на обекта. Той обаче не отговаря за идентифициране на самоличността им, и не предоставя висока степен на сигурност.

Механични заключващи устройства

Заключването е най-старата и традиционна система за контролиране на преминаването. В нея обаче се наблюдават известни несъвършенства и рискове, в контекста на модерния начин на живот. Произвеждането на все по-усъвършенствани модели ключалки, брави и заключващи чипове все по-често се замества от устройства, контролирани изцяло по електронен път. Отскоро те са възприемани като по-подходящият начин за обезопасяване на защитаваните обекти.

Методът на заключване, като средство за контрол, се прилага предимно в жилищни блокове и частни имоти.  Най-съвременните решения са приемани и в административни, офис и търговски сгради. Познатите на всички механични ключалки вече не са толкова сериозен фактор за защита, и са изместени от няколко основни модела електронно заключване.

Заключващата система с чип е по-слабо усъвършенствана разновидност на биометричният терминал. Заключващите чипове са безкрайно удобно и компактно решение за заключване на обекта. Свидетелствата сочат, че те предоставят и много висок процент на сигурност.

Бравата с електромеханично заключване се извършва от специален електронен модул, който може да се задейства по няколко начина: след въвеждане на код, отключване с дистанционно управление, или чрез електромагнитна карта. Предимствата на този заключващ метод е в удобството, а и в допълнителните защитни механизми на по-голяма част от електронните брави.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс системи за контрол за достъпа