Принцип на работа на системите за регулирано преминаване

Интегрирането на система за контрол на достъп на входни врати е най-разумното решение за повишаване на сигурността в сгради с всякакво предназначение. Достъпната съвременна цена на най-модерните автономни конфигурации за управление на достъпа разширява приложението им в жилищни блокове, офис и административни сгради, производствени предприятия и т.н.

Какво точно означава автономна система с контролиран достъп до входни зони? Какви предимства осигурява и какъв набор от функции предлага тя? Разглеждайки особеностите и параметрите на този вид системи за сигурност, виждаме че те предлагат оптимална защита както за обществени и търговски, така и за частни обекти, и то на изключително достъпна цена.

Електронната конфигурация

Нискобюджетната система за контролирано преминаване обикновено включва: електрически насрещник, контролер и четец за контактни или безконтактни чипове. Броят на съответните иднетификатори зависи от броя на лицата с оторизиран достъп (над 1000 възможни). Същите могат да бъдат най-малко три вида:

  • Обикновени – за преминаване;
  • Мастер – за програмиране;
  • Блокиращи – за ограничаване действието на обикновените чипове.

Към подобен сбор от механизми би могло да бъде добавено допълнително оборудване в зависимост от нуждите на обекта. Такъв е бутонът за задействане на бравата, който позволява аварийно освобождаване на насрещника при повреда или прекъсване на захранването. Други компоненти, съвместими с една автономна конфигурация, са външен зумер и светодиод, указващ програма на действие. Към тях понякога се добавя и датчик за отключване на вратата.

Условия за действие и функции

Въпреки че е пригодена за работа във външни условия, една мини-автономна система се използва единствено при оптимални метеорологични условия. Тя е проектирана за дейност в широк температурен диапазон – от -30 до +50 градуса, но външният монтаж задължително трябва да осигурява защита от намокряне. Контролерът задължително се монтира на място, където да не  е изложен на валежи, пряка слънчева светлина, прах и кондензация.

Огромно предимство на контролиращата входни зони конфигурация е максимално опростеният режим на програмиране на идентификаторите (чиповете). Срещу съвсем скромна финансова инвестиция, всяка сграда би могла да осигури ефективно предпазване на входните си зони, възползвайки се от наборът работни функции.

При автономните чип системи добавянето на обикновени, мастер или блокиращи чипове е изключително лесно. Запаметяването става автоматично чрез съответния режим за приемане, като за целта е нужно чипът да се доближи (докосне) до контролера, за да бъде вписан в базата данни. Налични са светлинни и звукови индикатори за режимите на работа и програмиране, както и автоматична настройка на времето за задвижване на бравата от 0 до 220 секунди.

Режим блокиране

Мастер чиповете могат да добавят и деактивират обикновените и блокиращите такива. Разглежданата в статията примерна конфигурация работи посредством блокиращ чип. Той, от своя страна, е програмиран да деактивира всички обикновени чипове посредством съответния работен режим.

Такава функция е особено полезна при аварийни и извънредни ситуации в офис и производствени сгради. Тя позволява на отговорните лица или ръководството да ограничат временно възможността служителите да управляват входната врата, независимо дали става въпрос за влизане или напускане на сградата.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс системи за контрол на достъп за входни врати