Системи за регулиране на преминаването – цел на изграждане и разновидности

инсталация контрол на достъп

Изграждането на качествена система за контрол на достъп до даден обект се поверява на професионалисти с опит в сферата на сигурността. Те трябва да  които са наясно с всяка евентуална възможност за инцидент и да са способни да я предотвратят предварително. Фирма Ви Макс може да изготви подробен план, за да структурира най-ефективната защита за вътрешни и външни входни зони на вашия обект.

Процедурата започва с подробно запознаване с особеностите на охраняваната площ. После се преценява необходимостта от механични съоръжения, ппанира се и се извършва доставката и монтирането им, както и последващата поддръжка на изградената система. Процедурата се извършва с оглед на вашите желания и нужди и е изцяло съобразен с бюджета, който сте готови да вложите в сигурността си.

Видове системи

Съвременните и все по-интелигентни методи за контролиран пропуск обвързват механичните съоръжения с електромагнитни и софтуерни технологии, които впоследствие контролират комбинирано входно-изходните пунктове. Присъствието на физическа охрана също се наблюдава често, но модерните тенденции са насочени към постепенната й пълна замяна с електронно управление.

Системите за контролирано преминаване представляват различни по организация и структура контролно-пропускателни пунктове. Структурата им се изгражда в зависимост от типът монтаж (външен и вътрешен входно-изходен пункт), избор между механично или заключващо устройство, както и между най-подходящият за условията материал на изработка.

Ограждащи препятствия. Бариера или турникет

Преградните устройства възпрепятстват влизането на неоторизирани лица в обекта, а пропускът се осъществява с идентификационен пропуск или от физически охранител. Бариерата и турникетът са еднакво предпочитани за външен и вътрешен монтаж, тъй като материалите им са подходящи за работа при всякакви атмосферни условия.

Съвременните механични препятствия вече се срещат в светлинни и звукови варианти. Те представляват периметър от лъчево поле, което се задейства при неоторизиран опит за преминаване през контролно-пропускателния пункт. Най-скъпите сред тях могат да обхванат изключително широк периметър и съответно са на доста повишена цена.

Заключващи устройства. Механично заключване или електромагнитен пропуск

Заключващите устройства са традиционният начин за подбор на посетители в дадена сграда, офис кабинет или жилищен апартамент. Механичните ключове вече се превръщат в по-остарял вариант и не предлагат защитата на модерните електронни механизми. Те се контролират чрез модерен софтуер и напълно изключват възможност от неоторизирано влизане.

Тази система работи чрез електромагнитен пропуск, електронен чип, биометрични данни, въвеждане на парола или определен код. Всички преминавания през системата се записват в база данни. Според специалисти, именно електронното заключване осигурява най- висока степен на защита.

Защо контролирате достъпа до вашия обект

Присъствието на система за контролиран достъп е необходимо не само за сгради и обекти с повишено обществено значение, но и за обикновени жилищни блокове, частни вили,  къщи и парцели, чиито собственици са загрижени за сигурността си. Не съществува обект, който да не се нуждае от качествено наблюдение, особено в днешно време, когато неспокойният живот налага включване на различни защитни механизми, за предпазване на важните за нас хора и ценни вещи.

Въвеждането на подобна охранителна система ще помогне за пълен контрол върху лицата, които ще получават достъп до съответното пространство. Интелигентно прилаганото наблюдение върху преминаващите е най-сигурния начин за предотвратяване на всякакви евентуални инциденти и спокойна обстановка в обекта.

Контролно-пропускателният пункт изисква професионално планиране, включване на съвременни технологични съоръжения при изграждането на системата, и последваща проверка на експлоатацията й. Всяка система може да е достатъчно ефективна, при правилно структуриран баланс между отделните й компоненти. Системите за контрол се прилагат в различни разновидности, съобразно особеностите на обекта и желанията на клиентите.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс системи за контрол за достъп