От ключове към електронни карти – рентабилност и удобство

контрол на достъп за входни врати

Електронните системи за контрол на достъп за входни врати изместиха почти напълно механичните ключалки не само в обществените и бизнес сгради. Повечето жилищни сгради вече също се ориентират към подобна подмяна. Причината е, че новите системи предлагат редица предимства като свиване на разходите, повишена сигурност и невероятно удобство за ползвателите.

Традиционният механичен заключващ хардуер осигурява висока степен на сигурност, но той не винаги е достатъчно рентабилен или ефективен. Например, когато наемател/служител напусне или пък изгуби право на пропуск до сградата, неудобството от пренастройване/подмяна на ключалките е факт. Това означава подмяна и за всички останали лица с оторизиран пропуск.

Рентабилност

Най-голямото предимство на електронното контролиране на външни врати определено е понижаването на разходите. Всеки невалиден и изгубен ключ се деактивира софтуерно. Най-често срещаните електронни системи се състоят от компютър, софтуер за управление на достъпа и програма за управление на баджовете и оторизационните компоненти – карти, чипове и др.

При тях компютърът се свързва с панелите, генериращи данни, които са поставени в специални помещения или върху входната врата. Свързването може да бъде осъществено с помощта на кабел, както и маршрутизирано през Ethernet мрежа. Всяка управлявана от система за контролиран достъп входна врата е оборудвана с четец , електрическа ключалка, суич за позициониране на вратата и устройство за одобрение на достъпа. Изброените механизми са свързани към генериращият данни панел.

Обикновено разходите за инсталиране на система за входен контролиран достъп с  картови четец, са в рамките на 3 000 до 5 000 долара. Те включват електрическа ключалка, четец на карти и свързаните устройства, процент от които са контролния панел за достъп, системния софтуер и компютърен хардуер.

Удобство

Удобството при използване на електронна система за външна врата е несравнимо. С нея отпада нуждата от носене на връзка ключове и изобщо на ключ, в случай че достъпът се осигурява с въвеждане на ПИН код или парола. Ползите за големите бизнес сгради в контекста на това удобство също са очевидни.

Чрез електронната система вратите могат да бъдат програмирани за автоматично отключване и заключване в началото и края на работния ден. Отпадането на нуждата от портиер, който да изпълнява тази задача, е само едно от многобройните удобства, които тя осигурява. Тази конфигурация предоставя и много високи нива на сигурност, чрез проследяване и контрол на лицата с оторизиран достъп, както и на отделни събития. Те се документират под формата на дневник със записи (база данни).

Електронната система поддържа отличителни фирмени знаци – фотокарти (баджове), които са също и идентификатори за пропуск. Тя включва и функция за регистриране на посетители чрез отпечатване на съответните баджове. Тази модерна функция спестява разходите за смяна на ключалки и неудобството от разпространението на нови ключове. Всъщност, тя изцяло ограничава необходимостта от изваждане на нови заключващи идентфикатори – правата за достъп на потребителя просто се изключват софтуерно.

Качествен мониторинг

Дигитализираното управление на входни врати предлага много повече сигурност чрез автоматизацията на процесите в сградата. Наблюдението на аларми, автоматичното уведомяване за събития чрез електронна поща и други мрежови връзки, поддържат непрекъсната възможност за адекватна реакция. Освен това, сградите могат да бъдат заключвани и отключвани по предварително изработена програма, зададена от отговорно лице.

Електронният контрол се използва често и за мониторинг на вратите и различните типове алармени системи в дадена сграда. Това са най-често проблеми в електрическото захранване, висока температура, пожароизвестителни аларми и индикатори за наводнения в помещенията. Вратите, контролирани от картови четци, са оборудвани с превключвател за положението на вратата. Той изпраща сигнал, когато вратата е оставена отворена или е неправомерно преодоляна.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс системи за контрол на достъп за входни врати