Електрониката като алтернатива на механичните фиксатори за врати

контрол на достъпа за вратиСъвременният начин на живот изисква достатъчно адекватна защита на сигурността, вече при всякакъв тип сгради и съоръжения. Що се отнася до защитата на вътрешносградни пространства, степента на сигурност се определя от входната врата и започва оттам, макар и допълнена впоследствие с редица охранителни елементи във вътрешните зони. 

Когато е проектиран съобразно особеностите на терена и средата, поставянето на контрол на достъпа за врати повишава сигурността на входното пространство и обезсмисля присъствието на физическа охрана. Така охранителните мерки остават ненатрапчиви за преминаващи лица и именно това е едно от предимствата им в рискови ситуации. 

Съвременните системи за контролиран достъп са комбинация от фиксиращи и сканиращи компоненти, обединени в идеално синхронизирана конфигурация. Механизмите с електронно управление, фиксиращи касата и крилото на стандартна входна врата – процес, познат като заключване, се проектират в няколко разновидности. 

Характерна тяхна особеност е специфичната конструкция с минимален контакт и триене на компонентите в нея, а предимството им – лесната адаптация към други устройства за контрол. Същинският контрол в такава система се осъществява от устройства за разпознаване на самоличност, комуникиращи чрез контакт или радиовълни с микрочип, вграден в различен предмет. Биометричните данни са нов актуален вариант на този тип комуникация, който предоставя най-висока идентификационна сигурност. 

Контролиран достъп в административни и жилищни сгради 

Контролирането на преминаващи лица се организира по различен начин в сгради с обществена значимост и в жилищни кооперации. Охранителните системи за входни зони с интензивни човекопотоци, налагат поставяне на врата и идентификационни устройства от определен материал и конструкция. Входната врата е най-уязвима и съответно, се нуждае от най-сериозна защита.

Блиндираната метална врата с електрическа, електромагнитна и електромеханична брава, придружена от четец за контактно или радиочестотно разпознаване, обикновено са методът за защита от предизвикателствата на външният свят.  Комбинираното разпознаване с  контактен/безконтактен ключ с уникален код, и парола или пръстов отпечатък, осигурява оптимална прецизност на достъпът до обект.

Този метод често се прилага и във вътрешносградни пространства, а резултатността му е проверена – той е ефективен, понеже двойното отчитане отхвърля възможността от пропуск с чужд идентификатор. При сградата с административни и бизнес функции, системата е подсигурена и с видеонаблюдение.

Професионалната защита на жилищна сграда е също толкова търсена през последните години. Както в пространствата с обществени функции, пропускът през входната зона е осъществим чрез аудио-визуална комуникация с видеодомофон, свързан към системата за контрол на достъп.

Видеодомофонната уредба задава пропускът към вътрешните зони, заедно с идентификационният четец, като нерядко тя е обвързана с ограничителна система на асансьорната кабина. Асансьорът с ограничен достъп функционира единствено след идентификация от четящо устройство за ключове или GSM комуникатор.

Предимствата на безконтактният ключ

RFID (Radio-Frequency Identification) е най-предпочитаният начин за извличане на информация от електронен ключ на потребител. За пропуск до определени обекти се предпочита предимно комуникацията с честотата на радиовълна от 125 kHz, която е достатъчно устойчива на външни фактори, влияещи върху параметрите на електромагнитни вълни – метални предмети, атмосферна влажност и валежи.

RFID комуникаторът (чип) може да се вгражда в разнообразни предмети и осигурява оптимално потребителско удобство. Електронният ключ-жетон притежава същите функции, както пластична PVC карта, таг, стикер и силиконова гривна с вграден чип. Радиочестотните идентификатори са и в пъти по-изгодни като обща стойност – контролираният достъп за обществени сгради е свързан с изработка на над 1000 потребителски идентификационни ключове, които се закупуват в пакет.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс решения за контрол на достъпа за врати