Дигатализиран контрол на преминаването – основна цел на системите за сигурност

Дигатализиран контрол на достъп

В съвременният динамичен свят, стратегически планираният контрол на достъп задължително е част от всички големи административни, производствени и бизнес учреждения, обществени места с висока посещаемост. Вече все по-често той присъства и в жилищни кооперации, офиси и вили на средностатистически граждани. Контролираното преминаване е най-сигурният начин  за съхранение на ценни вещи и лична безопасност.

Интелигентната конфигурация за пропуск на посетители в дадена сграда се осъществява благодарение на заключваща система и ограничителни съоръжения. Електронният софтуер също е характерен за модерната система за контролиран достъп. Видеонаблюдението изключва необходимостта от присъствие на охранители и осигурява пълен контрол и защита на съответният периметър.

Комбинацията от електронно заключващо устройство (електронни брави, магнитни карти, заключващи механизми с чип) и видеопроследяване може да гарантира абсолютна сигурност на съответния обект. Така структурираният контролно-пропускателен пункт изключва всяко проникване на нежелани посетители, а модерните преградни съоръжения са идеални за целта.

Основни цели на системите

Модерните охранителни конфигурации се стремят към дигитализиран контрол на преминаването до обществени, административни, развлекателни и жилищни сгради, както и всички обекти с обществено значение. Интегрираните софтуерни програми за отчитане на идентификационните устройства за вход са точно такъв тип метод за управление и проследяване.

Специално разработен софтуер отговаря и за постоянното видеонаблюдение на контролно-пропускателните пунктове. Проследимостта чрез камери вече се  внедрява в почти всички системи и е толкова популярно, тъй като е основната стъпка към посочената цел за замяна на физическата охрана. Постигането й включва и няколко други стъпки.

Пълна замяна на механичните с електронни заключващи системи

Електронните брави и ключалки, и обвързването им с безжични приложения със софтуерно управление вече започват да се прилагат масово. Това се случва не само в сгради с голяма обществена значимост, но вече и в почти всяка жилищна кооперация.

Електронните механизми са с повишена степен на сигурност и предлагат доста по-дълготрайна експлоатация от стандартните механични ключалки. Тези модерни механизми се задействат чрез специални идентификатори за удостоверяване на самоличността. Те изграждат почти съвършен пропускателен режим, без минимален риск от допускане на нежелани посетители.

Дори и в случай на загуба на идентификационен пропуск от конкретно лице, той може да бъде деактивиран веднага след съобщаване за събитието. Съответно лицето на момента се възползва от възможността да си изработи нов пропуск. Всяко влизане в обекта се записва в специална хронология, която се представя в случай на необходимост.

От физическа охрана към дигитална охранителна система

Присъствието на охранители при входните пунктове внушава доверие и сигурност. Инсталирането на съвременна електронна система за управление на трафика обаче осигурява стопроцентово обезопасяване на охранявания терен. Най-актуалните заключващи механизми са интегрирани към софтуер с толкова модерни функции, че физическата охрана става излишна.

Добър пример са инфрачервените лъчеви бариери. Те обграждат охраняемите обекти със система от невидими лъчи в среден периметър от 100 – 300 метра. Пресичането им е знак за преминаване на неоторизирани лица и веднага задейства аларма за сигнализиране до охранителната фирма или собственика.

Инфрачервените бариери се интегрират предимно при контролно-пропускателни пунктове с необходимост от засилено наблюдение и могат да се инсталират както върху повърхността на стена, така и на известно разстояние от нея. Най-новите модели сред тях са с двойно преплетено сканиране, което напълно изключва възможността от пропуск на нежелани лица.

Качественият контрол на преминаване не е възможен без стремеж към постоянно изучаване на иновативните дигитални системи. Професионалистите в охранителната сфера отдавна са насочили вниманието си към тях като най-ефективно средство за контролиране на защитавани обекти. С времето те доказват, че наистина са надежден, удобен и разумен избор от достъпен ценови клас.

 

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите актуална информация за дигатализиран контрол на достъп