5 типа системи за регулирано преминаване, необходими за охрана и контрол на сграда

Съвременната инфраструктура на административни, бизнес, търговски,  жилищни и всякакъв друг тип сгради винаги включва системи за достъп, като най-ефективното средство за ограничаване и контрол на преминаването към вътрешносградни зони. Такава система е комбинация от няколко обвързани софтуерно или чрез окабеляване компоненти, а присъствието й повишава както сигурността и спокойствието, така и функционалността на персонала в сгради, където се извършват работни процеси.

Електронно задвижваните заключващи механизми са неделима част от тези модерни системи. Те са в пъти по-устойчиви от механичните ключалки и брави, като също така позволяват обвързване с мрежа за видеонаблюдение, която придружава всяка активна система за контролиран достъп.

Един контролер (интерфейс), заедно със заключващи компоненти, четящо устройство и идентификатор, често представлява завършена отделна система. Същата обаче е конфигурация от много обвързани устройства, командвани от централизиран софтуер. Структурата й се изгражда в зависимост от площта и функциите на територията, която защитава. Кои са основните системи, необходими за бързо придвижване и качествен контрол на сигурността в една сграда, независимо от функционалното й предназначение?

Контролиране на входни зони

видеодомофониВходните извънсградни пространства са защитени от масивни метални (често блиндирани) врати. Върху металната конструкция се монтират електронни заключващи механизми, както и четящо устройство за идентификатор (електронен ключ). Всяка конфигурация за контрол на достъпа на външни части от сграда обвързва електронните брави и ключалки с многоабонатна домофонна система. Най-актуалните съвременни домофони разполагат с широкоинчов цветен монитор.

Към предимството на аудио- и видеовръзката са добавени една или повече камери с памет за различно количество снимки, адресен указател, опция за автоматично дистанционно отваряне на врата и включване на осветителни тела във вътрешното помещение. Външното абонатно табло е вандало- и водоустойчиво, разполага със сензорна клавиатура и локално осветление. Вътрешните монитори се отличават със същите характеристики.

Фоайе, рецепция, предверие

Сградите с административни, бизнес, търговски и други социално значими функции, се нуждаят от комбинация на представителна визия и сигурност. Преминаването към вътрешните стълбищни зони и съответно етажи, отдели и кабинети в съответната сграда почти винаги подлежи на мониторинг, а като най-ефективен начин за постигането му се използват системите за достъп. Изградени в тези зони, те са използвани и като най-точният метод за отчитане на работното време.

Електронните заключващи механизми тук са заменени от механични прегради – единичен брой или конфигурация от ограничители, върху чиито корпус също може да се монтира четящо (идентифициращо) устройство за контактни/безконтактни ключове. Пропускът до вътрешносградните пространства от физически охранител все по-често бива заместван от автоматично дистанционно пропускане от централен администратор. Софтуерното командване на системите е и основно предимство, тъй като замества твърде успешно физическата охрана.

Контролиран достъп до асансьор

Контрол на достъпа за асансьориОграничението на достъпът до асансьори, както в жилищни, така и в административни и бизнес сгради, е удобен начин за селективен пропуск на лица до отделни вътрешносградни зони. Централизираното софтуерно управление позволява блокиране достъпът на външни лица, но и на лица с право на достъп до сградата. Жителите или служителите с отказан пропуск до асансьорната кабина може да са ограничени заради неплатена входна сума, както и недостатъчно права за пропуск в офис зона, банков и административен отдел и др.

Системата за контрол на достъп до асансьори блокира дейността на асансьорните бутони. Те са използваеми едва след идентификация на съответното лице, а идентифициращата система най-често е изградена по модел на iButton или безконтактната RFID технология. Ключовете за включване на бутоните могат да са и над 500. Цветна диодна подсветка сигнализира за режим активност, който се изключва след броени секунди, отново със светлинен сигнал.

Управлението на системата отново е централизирано. Администратор с мастер карта програмира, изтрива и ограничава достъпът на активни потребители по всяко време. Дистанционното задвижване е възможно и чрез GSM (и LAN) комуникатор, а все по-често се предпочита свързването и контролирането му от външно домофонно табло.

Открит и закрит паркинг

Ограничаването на паркоместа за служители или жители на съответната сграда е ефективна мярка за сигурност, понякога заместваща идентификацията при входна зона. Механични преградни съоръжения с вградени четящи устройства или самостоятелен терминал за издаване и такъв за валидиране на билети са препятствието пред посетители с превозни средства. Множеството варианти на паркинги – и като организация, и като площ, определят и подходящите съоръжения.

Паркинг бариерите, комбинирани с антипаркинг устройства, са най-често срещаните ограничители. Дистанционно командване, автоматизирано задвижване с вграден двигател, светлинна сигнализация и ярки цветове осигуряват удобството на преминаващите както в светлите часове на денонощието, така и при липса на естествена светлина. Паркингът може да разполага с единична входно-изходна колона, или с входна и изходна колона, съответно с четец и механизъм за събиране на билети. Всяко отделно паркомясто може да се маркира с антипаркинг механизъм. Независимият софтуер отново е предпочитаното средство за контролиране на съоръженията.

Достъп до вътрешносградни зони със засилена охрана

биометрична системаЛаборатории, индустриални зали, складове и други обекти със специално предназначение обикновено се нуждаят от двойно защита при входните зони. Биометрична брава (терминал) или заключващ механизъм, комбиниращ контактен/безконтактен чип и биологични данни, са най-често използваните методи за ограничаване на пропуск до зони със специално предназначение и поверителна информация.

Биометрията е изключително ефективна и при ограничаване използването на апарат, съоръжение и дори компютърна програма за специални цели. Абсолютната уникалност на данните и съответно стопроцентовата сигурност гарантират желаното високо ниво на охрана.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс решения за системи за контролиран достъп

✅ В каква степен електрическите брави са част от сградните системи за контрол на достъпа❓

Електромеханичните и електромагнитните брави са ключов компонент на системите за контрол на достъп в различните жилищни, бизнес и обществени сгради. Те са често обвързани със заключващи компоненти, четящо устройство и идентификатор, с което съставят завършена отделна система за достъп. Също така позволяват обвързване с мрежа за видеонаблюдение, която обикновено придружава всяка активна система за контрол на достъп.

✅ Каква е технологичната и функционална връзка на електрическите брави и домофоните❓

В много жилищни и офис сгради електронните брави и ключалки са обвързани с многоабонатна домофонна система. Най-актуалните съвременни видеодомофони разполагат с широкоинчов цветен монитор. Към предимството на аудио- видеовръзката са добавени една или повече камери с памет за различно количество снимки, адресен указател, опция за автоматично дистанционно отваряне на врата и др.

✅ Как се осъществява контролът на достъп до асансьор❓

Системата за контрол на достъп до асансьори блокира дейността на асансьорните бутони. Те са използваеми само след идентификация на съответното лице, а идентифициращата система най-често е изградена по модел на iButton или безконтактната RFID технология. Управлението на системата отново е централизирано. Администратор с мастер карта програмира, изтрива и ограничава достъпа на активни потребители по всяко време.