4 причини да инсталираме заключване с чип за външни и вътрешни пространства от сграда

заключване с чипМодерното заключване с чип, заместващо традиционният механичен ключ, е следствие от все по-системното използване на електронни заключващи  системи, заради повишената им степен на защита и устойчивост на удар и климатични влияния. Съвременният чип е контактен/безконтактен пластинен детайл, който съхранява върху площта си една или повече електронни интегрални схеми.

Микроструктурата от обвързани чрез фотолитографска визуализация транзистори, резистори, кондензатори, стабилизатори, тригери и др., открива приложение в преносът на електронни и електромагнитни вълни. Тези вълни задействат, контролират или трансформират електрическата честота на определен тип приемник.

Чипът става неотменна част от заключващите системи за врати, заради взаиемодействието си с електронните механизми, определени за по-сигурен, устойчив и дългосрочен метод на заключване. Значение оказва и компактната му конструкция. Интегралните схеми (чиповете) са вградени в предмети, така че електронният ключ може да е с форма на жетон, карта, таг, стикер или друг тип ограждащ корпус.

Съвременните контролно-пропускателни режими се изграждат на базата предимно на два варианта електронно кореспондиращи чипове. Това са комуникаторите RFID – Radio Frequency Identification, устройство от пластина с уникални електронни данни и антена за отдалечена връзка, и iButton, представляващи силиконов чип с индивидуална информация и едножичен интерфейс.

Специалистите препоръчват контактният iButton ключ, заради здравата неръждаема метална конструкция, и невъзможността за копиране на информацията от чипа, от неоторизиран потребител. Какви са останалите три причини за предпочитанията към заключваща чипова система?

Възможност за избирателен пропуск

Контактните/безконтактни ключове обикновено се контролира от софтуерна програма, а при най-актуалните системи за контролиран достъп, активността му подлежи на управление чрез мобилно устройство. Интегрирането на електронна заключваща система с чип компонент позволява ограничаване достъпа на определени лица до входната зона, но и до всяко от вътрешносградните пространства.

Функциите на контролерът се програмират. Програмна настройка определя и лицата, оторизирани за допускане в съответна зона, а в паметта на софтуерната програма се съхраняват всички преминавания през системата. Така, оторизирани за пропуск в обект посетители могат да получат забрана за достъп до съответен етаж от жилищната или обществена сграда. Чиповете им стават неактивни спрямо четецът на данни, което възпрепятства и преминаването им.

Възможност за контролиране на напускащи обектът лица

Сканиращото устройство-приемник за електромагнитни и радиовълни, обикновено се инсталира при входни зони на обект. Излизането от външни и вътрешносградни зони се контролира с бутон, който се натиска за отваряне на врата навън.

Повишените изисквания за сигурност обаче позволяват и интегриране на четец за безконтактни/електронни чипове при изходни пунктове. Двойната защита предполага по-малък риск от престой на неоторизирани лица в даден обект, дори и те да са успели да влязат със зает чип идентификатор.

Уникален идентификатор за всеки посетител

Безконтактният RFID четец или електронният ключ на всеки потребител с позволен достъп представляват уникална информация. Електронният заключващо компонент е програмиран да разпознава над 1000 индивидуални кода, което осигурява много висока защита срещу неоторизирано пронкиване .

Информацията в Dallas iButton чиповете не подлежи на копиране, а данните на RFID идентификаторите може да бъдат защитени с парола, както и криптирани. Откраднатият/загубен ключ веднага се изтрива от системата. Резултатът е сигурност и спокойствие.

Съвместимост на два чипови контролера в една система за контрол на достъп

Контролно-пропускателният режим на сгради с висока посещаемост е с повишена сложност на програмиране. Понякога, модерните системи обединяват в скенеровият терминал няколко четци за различен тип електронно отключване. В една такава система могат да “съжителстват” контактен и RFID контролери, обединени в един.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс решения за заключване с чип