Врата с чип – предимства и недостатъци

врата с чипИнсталирането на врата с чип за контролиране достъпът на посетители до вътрешните части на сграда, апартамент и офис пространство е все по- предпочитано, заради нееднократно доказаната сигурност на механизма. Заключващата конфигурация се състои от електронна брава, върху или в близост до която е монтирано четящо устройство за безконтактни ключове (чипове).

Предимства на RFID конфигурация 

Безконтактният ключ е предмет с вграден в него чип, съдържащ уникален информационен код и антена, чрез която той комуникира с четящото устройство на базата на приемо-предавателна база. Обичайно използваната технология в случая е RFID (Radio-Frequency IDentification) – радиочестотен обмен на данни, който се извършва на различно отстояние от четеца. Понякога за прочитането на идентификационният номер дори не е необходима пряка видимост към четеца. 

Сериозните предимства на радиочестотните идентификатори, заради което те откриват толкова широко приложение както в сферата на сигурността, така и в търговската сфера, са удобната отдалечена идентификация на предмет/артикул. Миниатюрният им размер също – той позволява вграждане в почти всеки предмет – жетон, карта, часовник, стикер, гривна, дреха. 

Контактната smart карта също все още е активно използвана за идентификационни и банкови операции, въпреки че вече все по-често се среща в безконтактна версия. Безконтактните ключове се отличават с много по-голямо удобство и бързина на работа. 

Уникалната парола на всеки чип е запаметена в софтуерна база данни, като се изтрива и препрограмира съвсем лесно при откраднат/ загубен идентификатор. Една RFID система за контрол на достъп може да поддържа огромен брой безконтактни ключове, което я прави предпочитана за големи бизнес и офис сгради, а напоследък – и за жилищни кооперации и затворени комплекси. 

Комбиниран терминал

Освен чиповата идентификационна система, конфигурацията на вратата се отличава и с други предимства около сигурността. Инсталацията на комбиниран модул с две четящи устройства към една врата, повишава качествено контролирането на достъп в конкретното пространство. Дори и един идентификатор да бъде преотстъпен на неоторизирано лице, включването на биометрични данни предотвратява влизането му – те са уникален биологичен код, който не се подправя. 

Понякога модулът работи с два типа информационни сигнали, работещи на различна честота, или ID четец и PIN клавиатура, което е не по-рядко срещан вариант. Четецът е самостоятелно и независимо от бравата устройство, което се монтира към шилдът й, и към дограмата на вратата. Той е изработен от здрава неръждаема стомана, влагозащитен и с опция за дългосрочна експлоатация. 

Недостатъци на вратите с чип 

Чиповата система е изградена с електронна брава. Това означава, че прекъсването на електрозахранването влияе изключително върху системата, оставяйки я напълно отключена. Липсата на аварийно захранване оставя многочислен фирмен обект почти безпомощен относно сигурността си. 

Другият основен недостатък е обикновено огромният брой картодържатели (собственици на безконтактен ключ). Загубването или кражбата на един ключ от над 1000-2000 налични, за който не е съобщено, поставя голям процент хора под реална заплаха. Затова е изключително важна незабавната реакция при кражба на идентификатор, въпреки че тя рядко се осъществява толкова бързо,  колкото би трябвало. 

Не на последно място, начинът на монтаж на четящият контролер върху вратата определя и сигурността на заключване. Когато е единен модул с  корпусът на бравата, счупването на  LED  дисплеят на четецът, както и на компонент от бравата, рискува целостта и на другото устройство. По-подходящо решение за конфигурацията е отделната инсталация на четецът върху дограмата, което намалява рискът от цялостно силово преодоляване на системата.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс решения за врати с чип