Защита на входни врати с чип или пръстов отпечатък – основни характеристики, помагащи ни при избор

входни врати с чипВходната врата е най-уязвимата на нападение зона в сграда. Обезопасяването на вратата винаги е първостепенен фактор при изграждане на защита – смята се, че в съвременни градски постройки, добре защитената входна зона напълно елиминира риск от нежелано проникване. С основен принос за сигурността е материалът на вратата – той трябва да е устойчив на удар, климатични промени, намокряне, химични смеси. Заключващите компоненти за ограничаване на достъп са вторият, но също толкова значим елемент при формиране на защитна конфигурация. 

Удобството и високата степен на защита на електронните брави ги популяризираха, а с тях се появиха и нови системи за заключване. Модерните заключващи системи предоставят пропуск до обект на идентификационен принцип, осъществяван чрез приемо-предавателен обмен на електромагнитни вълни, между електронни ключове с вградени чипове и четящо устройство. Обезопасяване на външни и интериорни входни врати с чип – предпочитана и работеща практика, вече е конкурирана от бравите с пръстов отпечатък. 

Чип система 

Отключването с чипове е удобно и бързо. Ключовете с вграден микрочип се откриват в разнообразни форми и размери, а някои от тях осигуряват идентификация през материя и от изключително голямо разстояние. Микрочипът съдържа уникален идентификационен номер, изпълняващ роля на паспорт за оторизация, който при кражба или загуба се изтрива софтуерно. Идентификацията се индикира от звуков (понякога и светлинен) сигнал. 

В предимството им се съдържа и единственият недостатък на чип ключовете, рискуващ щети върху сигурността: възможност за дублиране на кодираната парола върху чипа, и създаване на имитация на ключът. Когато конфигурация с такъв пропуск е монтирана при входна врата, вътрешносградната сигурност трябва да е на изключително високо ниво, защото процент риск от нежелан достъп през вратата съществува, макар и минимален. 

Поради тази причина, контактните електронни ключове iButton са препоръчвани в изграждане на входен контрол на достъпа. Те изглеждат като кръгъл жетон, изградени са от устойчив неръждаем метал, и удостоверяват самоличността чрез сензорно отчитане на сериен идентификационен номер. 

Контактният начин на работа изключва възможността от незабелязан презапис – такъв може да се осъществи единствено при желание на собственика или чрез кражба на ключът. Действията по програмиране, записване, изтриване, временно блокиране оторизацията за достъп на един чип, се извършват с Мастър ключ. Така изградена, системата осигурява едновременно защита и контрол върху преминаващите лица, което я превръща в изключително подходящо решение за входна зона. 

Недостатъци на чиповете 

Електронните ключове-микрочип могат да бъдат синхронизирани не само със заключващи компоненти на външна врата, но и с всяка брава във вътрешните части от сграда. Така един идентификатор може да осигурява пропуск в обекта, но и във всяко негово помещение вътре в него, включително асансьорната кабина.

Отново, удобството от пропуск навсякъде само с един миниатюрен предмет, крие риск. Кражбата, загубата и незабелязаната кражба на данни (при RFID ключове) осигурява пълен достъп на недоброжелатели до всички части във вътрешносградно пространство.

Най-висока степен на сигурност предоставя стратегията, всяка зона със заключване да се изгради като самостоятелен пункт за контролиран достъп. Сигурен идентификатор за отключване на всички врати могат да са единствено биометричните данни.

Пръстов отпечатък

Биометричните данни са телесни характеристики с уникални параметри. Те няма как да бъдат откраднати или променяни. Модерните биометрични системи противодействат и на копирането им. Бравата със скенер за пръстови отпечатъци е най-популярната и достъпна като цена идентификационна система за страната. Скенерът е част от самата брава, което прави биометрията автономна и по-удобна система от чиповата.

 След достъп, вратата се заключва автоматично. Механичното заключване от вътрешната страна също може да се замести със скенер. След високата степен на сигурност, огромно предимство на биометричните брави за входни врати е успешната им колаборация с друга отключваща система.

Най-високотехнологичните разработки комбинират два терминала за отчитане на ключ, като вторият е PIN клавиатура, четец за чипове или карти. Такава заключваща система определено е най-удачният вариант за защита на входни зони на сграда.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс решения за входни врати с чип