Преход от механично към електронно заключване – вероятно предстои и на вас

електронно заключване

Със сигурност ви се е налагало поне веднъж да използвате електромагнитна карта, клавиатура или дистанционно устройство, за да си осигурите достъп до охранявана стая, сграда или превозно средство. Вероятно дори не сте се замисляли за системата, изградила този удобен за потребителя интерфейс, и за подробностите относно нейната структура.

Всъщност, в случая вие сте преодолели вид електронно заключване, каквото отдавна се използва в автомобилите, в медицински и лабораторни помещения, в банки и учреждения, хотели, развлекателни центрове и офис сгради. Отскоро то е изключително прилагано и в жилищните сгради и пространства. Вероятно предстои подмяна на механичните устройства с електронни и във вашата кооперация

Предимството на електронните механизми

Моделните системи за контролиран достъп се създават от електронни брави или ключалки, които осигуряват достатъчна степен на сигурност за различните сгради днес. Потребителите постепенно са оценили и са свикнали със сигурността и удобството на тези нови механизми. Производителите им съответно са осъзнали необходимостта от масовият преход към тях.

Традиционните механични ключалки почти във всеки обект се заменят с електронни системи, благодарение на сигурността и удобството, което те предоставят. Когато се интегрират с мрежова дистанционна система за наблюдение, те осигуряват електронни записи на активността в обектите по дати и часове. Впоследствие тези записи са изключително полезно средство за рационализиране на мерките за сигурност.

Бъдещето както според производителите, така и според самите потребители, принадлежи на електронните заключващи системи. Това означава, че е само въпрос на време механичните ключалки да бъдат подменени повсеместно с  електронни. Преходът вероятно вече се е случил или го планирате скоро и във вашият обект.

Труден ли е преходът от механични към електронни заключващи системи

Инженерите, разработващи модерните охранителни системи, могат да опростят изключително преходът от механични заключвания и конфигурации на ключове към електронните технологии за достъп. Това става чрез интегриране на подходящо решение за електронно заключване в техните приложения. Новите заключващи устройства се състоят от електромеханични ключалки и брави, устройство за контрол на достъпа и инструменти за дистанционно наблюдение.

Електромеханичните ключалки (EML – Electromechanical Latch) са сърцето на всяка система за контрол и са от решаващо значение за ефективността на дистанционно управляваните устройства. Отчита се сериозно влияние върху системните електрически изисквания, физическата сигурност, инсталацията и работата, както и върху промишления дизайн на крайния продукт.

Електронната брава/електронен заключващ механизъм действа подобно на механичната ключалка. Нейният електронен капацитет обаче позволява интеграция към устройство за контрол на достъпа, за добавяне на допълнителна степен на сигурност. Контролиращите преминаването уреди задействат електронните брави след отчитане идентификационните данни на потребителя. След това произвеждат сигнал, който отключва електромеханичната ключалка.

Механизмите за контролиране на преминаването включват клавиатури, радиочестотни (RF) картови четци, биометрични терминали или други безжични мрежи. Те могат да бъдат комбинирани с електромеханични брави с цел опростяване на инсталацията. Механизмите комуникират с външните системи и създават одитни пътеки, които се наблюдават локално и дистанционно, на място или пък извън него.

С всяко активиране на наличното електронно заключване се създава електронен “подпис”. Конфигурацията може да се съхрани от съществуваща охранителна мрежа, за по-късен анализ и преглед при възникнали нерегламентирани обстоятелства. Този запис на електронната дейност на ключалката може да улови местоположението, датата, часа, продължителността на достъпа и специфичните пълномощия на даден потребител.

Това предимство драстично намалява реакционното време в случай на нарушаване на сигурността. Събраната информация осигурява важни за одиторската дейност данни, необходими при спазване на различните законови директиви – здравно осигуряване, застрахователни полици, фирмена политика и т.н.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс решения за електронно заключване