Интелигентно решение на проблемите със сигурността и събирането на информация

електронно заключване на входни врати

Днес се произвеждат все по-голям брой мрежови високотехнологични устройства и системи. Повечето от тях функционират като основни компоненти на комуникационните и енергийните мрежи, също и като интелигентно оборудване с връзка към по-големи мрежи. Към това число спада и все по-масово използваното електронно заключване за входни врати.

Същност и предимства

Независимо дали са разположени във вътрешни структури или извън тях, електронните заключващи системи имат две основни характеристики, които трябва да се вземат предвид:

  • Те се интегрират в обособени зони с цел да защитават ценни технологии, активи или оборудване;
  • Те генерират информация, която следва да бъде достъпна по всяко време за различните служители, изпълняващи техническо обслужване, технически задачи и за допълване и актуализиране на базата данни.

Електронните системи, включващи електромагнитни брави и ключалки се използват за осигуряване на мрежови обособени зони в отдалечени места. Интегрирането на решения за електронен пропуск в мрежови приложения включва замяна на класическите механични ключалки с високотехнологичните електронни брави.

Те функционират като самостоятелни устройства за контрол, но понякога са  свързани към мрежа за отдалечен контрол над обекта. И в двата случая,  предоставят голям брой опции за контролиране на събитията в една сграда. Това става чрез ограничаване достъпа на неоторизирани лица и проследяване действията на тези с право на пропуск, без за целта да е нужна сериозна физическа охрана.

Някои производители и най-вече крайните потребители имат погрешна представа, че тези решения изискват значителни хардуерни и ИТ инвестиции и постоянна поддръжка. Напротив – електронните решения за контролиран пропуск, наред със заключващите входни механизми, често работят като част от по-големия цифров пейзаж “Internet of Thing” (IoT).

Тези системи осигуряват интелигентно управление, без да е задължително включване в мрежа или допълнително инсталиране на хардуер и софтуер. В резултат на това решенията за безжичен електронен пропуск могат да са полезни в разрешаване на разнообразни предизвикателства относно сигурността.

Те изискват минимални разходи, изключително опростени са, и откриват широко приложение в сгради с различно предназначение – от жилищни до такива с комерсиална насоченост. Електронното заключване може да послужи не само за по-висока степен на сигурност, но и като най-доброто средство за мониторинг на събитията във всеки отделен обект.

Електронен достъп за подобряване на операциите

В рамките на IoT пейзажа, електронните решения  под формата на  заключващи механизми осигуряват по-интелигентна защита за пространствата.  Освен това, те криптират и съхраняват важни данни, които често увеличават производителността по уникален начин.

Мрежовите системи и оборудване, разгърнати максимално в съвременния свят, трябва да са както полезно средство за сигурността, така и достъпен източник на информация. Докато механичните ключове и брави предлагат опростена, базисна защита, която няма как да се използва за мониторинг и проследяване.

BLUETOOTH® заключване

Електронните разработки осигуряват по-лесно  менажиране и повече физическата сигурност. Те предоставят иновативно и същевременно опростено управление на идентификационните данни, съчетано с качествен мониторинг на одитната пътека.

Чрез добавяне на контролирано чрез BLUETOOTH® електронно заключване на външни врати към чувствителното оборудване, мениджърският екип може да подобри редица операции. Системата улеснява контролирането на достъпа до сградата, защитата на ценните активи и оборудване, както обслужването на охранителната система с ефективност и максимална сигурност, без необходимост от физическа мрежова връзка.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс системи за електронно заключване на входни врати