Видове чипове за входна врата и предимствата им

чипове за входна вратаЕлектронното заключване за входни врати вече е популярно не само сред големите сгради с обществени и бизнес функции, но и сред изключително голям процент средностатистически потребители. Бързата и удобна идентификация, както и избегнатите неудобства от механична повреда на ключовете, се оказва не само практично, но и сигурно решение за охрана на входни зони на обекти.

Чип заключване

Системата с чип контрол е сред най-често инсталираните заключващи конфигурации. Причината е в горепосочените предимства, както и във възможността за лесно управление и изтриване на информация от ключовете. Използваните чипове за входна врата се различават според методът на изпълнение и маркиране на информация, както и с визуалният формат, в който се срещат. Разликите се забелязват и чрез промените в ценовата им стойност. Най-сигурните електронни идентификатори са напълно защитени от копиране, благодарение на определена програмна технология, използвана за изпълнението им.

Чипът е миниатюрен полупроводников кристал с прецизно конфигурирани и свързани помежду си електронни микрокомпоненти, оформящи интегрална схема. Програмиран за извършване на определена функция – изчислителна, логическа и др., в заключващите системи те идентифицират потребител посредством разпознаване на цифров символен код, записан върху малката пластина. 

Архитектурата на чипа определя степента му на сигурност. Обикновеният чип разполага с памет, съхраняваща уникален код с определена дължина на символите, измервана и чрез компютърната информационна единица байтове. Байтовете ориентират потребителите относно капацитетът на програмируемият микрочип, като един байт обозначава конфигурацията от един символ в информационният код. 

Обикновени чипове 

Идентификаторите имат няколко програмни разновидности, различаващи се с според архитектурата и начинът им на комуникация с четящо устройство. Интегралната схема винаги е съгласувана с типът на заключващата система при входната зона на обектът, но понякога е синхронизирана за работа към два типа конфигурации едновременно. 

Стандартните микрочипове се програмират с архитектура, позволяваща презапис и добавяне на данни чрез специални машини – дубликатори, с каквито разполага почти всяко ключарско ателие. Презаписваемият идентификатор се отчита като пропуск в защитата. 

При определена конструкция на микрочипа (безконтактна комуникация с радиовълнов сигнал), екстракция на код може да се извърши и незабелязано от разстояние, чрез подходящо скимиращо устройство. Този тип интегрални схеми се наричат фиксирани и са с по-достъпни цени. Откриват се като електронни ключове и като импланти в различни предмети за безконтактно отчитане. 

Криптиране – най-популярният метод за защита на информация 

Съхраняването на данни в нечетивен формат, организиран чрез прецизно изписани шифрови алгоритми, е част от идентификаторите с повишена сигурност. Основните алгоритми са криптиращ и декриптиращ. Шифърът представлява строго определена последователност от кодирани символи, с точно изчислени параметри. 

Алгоритмите се различават според методът на разпределение на информацията и начинът за разшифроването й. Симетричното криптиране работи с един ключ за криптиране и декриптиране, което улеснява и ускорява разчитането на кодовете, но и повишава риск от разбиване на кодовете. 

За разлика от него, асиметричната криптограма използва два ключа – публичен и таен (частен), който е известен само на оторизирани потребители. Това прави кражбата на данни невъзможна, макар че скоростта на пренос е леко забавена. 

Абсолютната сигурност е привилегия на високотехнологичният метод, наречен двойно криптиране, където шифровите алгоритми често са защитени и от парола за автентификация. При най-модернизираните криптирани идентификатори, паролата променя структурата си при всяко отчитане в системата. Този тип криптография е препоръчително при RFID идентификаторите – безконтактната комуникация увеличава и вероятността за презапис чрез неоторизирани методи. 

Контактни и безконтактни ключове за врата 

Съвременните отключващи устройства се откриват под формата на най-разнообразни предмети. В същността се, те представляват описаните по-горе микрочипове с прецизно програмирани електронни схеми, пренасящи данни с различна скорост. 

Кръглият метален жетон за отключване с физически контакт с четец, познат като iButton ключ, е едно от най-сигурните заключващи устройства. В жетона е вградена смарт карта, която пренася информация чрез технологията на икономичният, бърз и енергоспестяващ 1-Wire протокол. 

Данните се разпространяват по права линия и само с два контакта. Информацията е съхранена под формата на 64-байтов код. iButton ключовете се срещат в презаписваем и криптиран вариант, защитен от копиране. Във всички случаи, контактната конструкция им придава допълнителна защитеност. 

Безконтактните RFID чипове са най-ефективните комуникатори от отдалечено разстояние в сантиметри или метри, в зависимост от честотата на радиовълните. Те са конструирани с антена за улавяне на вълните, и позволяват вграждане в изключително разнообразни предмети. Единствените им недостатъци са влиянието и смущението от метални повърхности, при ключове с повишена честота, и възможността за лесно и незабелязано копиране.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс чипове за входна врата