Видове чипове за входна врата и предимствата им

чипове за входна вратаЕлектронното заключване за входни врати вече е популярно не само сред големите сгради с обществени и бизнес функции, но и сред изключително голям процент средностатистически потребители. Бързата и удобна идентификация, както и избегнатите неудобства от механична повреда на ключовете, се оказва не само практично, но и сигурно решение за охрана на входни зони на обекти.

Чип заключване

Системата с чип контрол е сред най-често инсталираните заключващи конфигурации. Причината е в горепосочените предимства, както и във възможността за лесно управление и изтриване на информация от ключовете. Използваните чипове за входна врата се различават според методът на изпълнение и маркиране на информация, както и с визуалният формат, в който се срещат. Разликите се забелязват и чрез промените в ценовата им стойност. Най-сигурните електронни идентификатори са напълно защитени от копиране, благодарение на определена програмна технология, използвана за изпълнението им.

Чипът е миниатюрен полупроводников кристал с прецизно конфигурирани и свързани помежду си електронни микрокомпоненти, оформящи интегрална схема. Програмиран за извършване на определена функция – изчислителна, логическа и др., в заключващите системи те идентифицират потребител посредством разпознаване на цифров символен код, записан върху малката пластина. 

Архитектурата на чипа определя степента му на сигурност. Обикновеният чип разполага с памет, съхраняваща уникален код с определена дължина на символите, измервана и чрез компютърната информационна единица байтове. Байтовете ориентират потребителите относно капацитетът на програмируемият микрочип, като един байт обозначава конфигурацията от един символ в информационният код. 

Обикновени чипове 

Идентификаторите имат няколко програмни разновидности, различаващи се с според архитектурата и начинът им на комуникация с четящо устройство. Интегралната схема винаги е съгласувана с типът на заключващата система при входната зона на обектът, но понякога е синхронизирана за работа към два типа конфигурации едновременно. 

Стандартните микрочипове се програмират с архитектура, позволяваща презапис и добавяне на данни чрез специални машини – дубликатори, с каквито разполага почти всяко ключарско ателие. Презаписваемият идентификатор се отчита като пропуск в защитата. 

При определена конструкция на микрочипа (безконтактна комуникация с радиовълнов сигнал), екстракция на код може да се извърши и незабелязано от разстояние, чрез подходящо скимиращо устройство. Този тип интегрални схеми се наричат фиксирани и са с по-достъпни цени. Откриват се като електронни ключове и като импланти в различни предмети за безконтактно отчитане. 

Криптиране – най-популярният метод за защита на информация 

Съхраняването на данни в нечетивен формат, организиран чрез прецизно изписани шифрови алгоритми, е част от идентификаторите с повишена сигурност. Основните алгоритми са криптиращ и декриптиращ. Шифърът представлява строго определена последователност от кодирани символи, с точно изчислени параметри. 

Алгоритмите се различават според методът на разпределение на информацията и начинът за разшифроването й. Симетричното криптиране работи с един ключ за криптиране и декриптиране, което улеснява и ускорява разчитането на кодовете, но и повишава риск от разбиване на кодовете. 

За разлика от него, асиметричната криптограма използва два ключа – публичен и таен (частен), който е известен само на оторизирани потребители. Това прави кражбата на данни невъзможна, макар че скоростта на пренос е леко забавена. 

Абсолютната сигурност е привилегия на високотехнологичният метод, наречен двойно криптиране, където шифровите алгоритми често са защитени и от парола за автентификация. При най-модернизираните криптирани идентификатори, паролата променя структурата си при всяко отчитане в системата. Този тип криптография е препоръчително при RFID идентификаторите – безконтактната комуникация увеличава и вероятността за презапис чрез неоторизирани методи. 

Контактни и безконтактни ключове за врата 

Съвременните отключващи устройства се откриват под формата на най-разнообразни предмети. В същността се, те представляват описаните по-горе микрочипове с прецизно програмирани електронни схеми, пренасящи данни с различна скорост. 

Кръглият метален жетон за отключване с физически контакт с четец, познат като iButton ключ, е едно от най-сигурните заключващи устройства. В жетона е вградена смарт карта, която пренася информация чрез технологията на икономичният, бърз и енергоспестяващ 1-Wire протокол. 

Данните се разпространяват по права линия и само с два контакта. Информацията е съхранена под формата на 64-байтов код. iButton ключовете се срещат в презаписваем и криптиран вариант, защитен от копиране. Във всички случаи, контактната конструкция им придава допълнителна защитеност. 

Безконтактните RFID чипове са най-ефективните комуникатори от отдалечено разстояние в сантиметри или метри, в зависимост от честотата на радиовълните. Те са конструирани с антена за улавяне на вълните, и позволяват вграждане в изключително разнообразни предмети. Единствените им недостатъци са влиянието и смущението от метални повърхности, при ключове с повишена честота, и възможността за лесно и незабелязано копиране.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс чипове за входна врата

✅ Какво трябва да се направи при изгубен/откраднат чипов ключ❓

Ако установите липсата на дигиталния ключ за входната врата на вашия дом/офис или друг обект, е необходимо да реагирате незабавно. Всяка подобна заключваща система има свободно достъпен софтуер (Key Manager), от който съответният заключващ елемент може да бъде лесно изтрит. Тази информация се прехвърля към всички цилиндри посредством трансферно устройство, след което изгубеният чип ключ губи своите потребителски права и функции.

✅ От къде могат да се закупят допълнително чипови ключове❓

Самите iButton устройства се предлагат свободно в специализираните магазини, което прави снабдяването с допълнителни чипови устройства лесно и удобно. Имайте предвид обаче, че чип ключовете използват различна технология на запис на информацията, поради което е важно да изберете разработка, отговаряща на модела на вашата брава. Предвид възможността чиповете да се изтриват от системата, е повече от лесно да отнемете ключ и предоставите такъв на нов член на домакинството/служител, без да заменяте физическия идентификатор.

✅ Могат ли да се копират електронните/чипови ключове❓

Да, някои стандартни модели чип ключове подлежат на копиране, като операцията се изпълнява в специализирано ключарско ателие. Стандартните микрочипове се програмират с архитектура, позволяваща презапис и добавяне на данни чрез специални машини – дубликатори, с каквито разполага почти всяко ключарско ателие. Презаписваемият идентификатор се отчита като пропуск в защитата, обаче.