Чип за врата и предимствата на безкомпромисното двойно криптиране

чип за вратаПредпочитанието към отключващ чип за врата е все по-голямо заради удобството и сигурността на тези кодирани ключове. Чипът е миниатюрен полупроводников детайл с изградени върху площта му електронни схеми, свързани чрез вериги (писти). Той изпълнява изчислителни, преобразувателни, демодулиращи и други функции спрямо непрекъснато подавани сигнали.

Чипът като заключваща система

Чиповете, вградени в модерните безконтактни/контактни ключове осъществяват идентификация и локализиране на пространствена информация. Процесът се случва чрез прочитане и разпознаване на уникален кодиран алгоритъм от четящо устройство. Идентификацията е метод за отключване на защитени конфигурации, организирани при външни и вътрешносградни контролни пунктове.

В съвременните системи за контрол на достъп, най-често използвани са чиповете iButton, комуникиращи с четец чрез едножичен (1-Wire) протокол при физически контакт, което предоставя защита от кражба на данните. Ключът е с 64-битов сериен номер и памет, осигуряваща пълна хронология на отчитанията в системата.

RFID (Radio-Frequency IDentification) хардуерните устройства също съхраняват информация под формата на неповторим код. Той се разпространява посредством радиовълна, или електромагнитна вълна с дължина ламбда (λ) от 100 km до 0,1 mm., възприета като най-удобно средство за пренос на информация. Радиовълните между идентификатор и приемник (четец) се осъществяват чрез антена в чипа, формата и размерите на която определят разстоянието, от което четецът прочита данните. Съществуват RFID идентификатори с вградена батерия, създадени за отдалечена комуникация.

Криптираният ключ и опасността от презаписване

Кодът в чиповете е уникална последователност от символи, трансформирана в нечетивен за човешко око шифър. Процесът се нарича криптиране, а алгоритмите, записани в ключовете, подлежат на допълване и препрограмиране. Силата (защитеността) на криптовете се измерва в битове и според видът на използвания алгоритъм на криптиране.

Прочитането на идентификатор се случва от няколко милисекунди до секунда, а безконтактните ключове осъществяват комуникация и без пряка видимост с четящото устройство, поставени в джоб на дреха, чанта или през друг тип бариера. Оттук произтича и проблемът в сигурността им.

Всеки човек с подходящо четящо устройство около притежателят на RFID ключ би могъл незабелязано да “прочете” информацията, записана върху него, изготвяйки негов дубликат впоследствие. Средствата за защита са няколко и едно от тях е поставяне на допълнителна парола върху криптираният алгоритъм. Най-сигурното блокиране на опити за кражба на данни обаче е методът на двойното криптиране.

Двойно криптирани чипове за врата

Входната врата на жилищната кооперация или офисът ви лесно може да се превърне в най-сигурното пространство, ако сте наясно с най-ефективните и високотехнологични разработки при заключване. Програмирането на чиповете с двойно криптиране напълно изключва възможността от нежелано копиране на данните. Те трудно ще да бъдат презаписани дори от специалист с подходящо оборудване.

Двойното криптиране променя кодът на алгоритмите, повишавайки битовете им. Част от цялата символна информация е напълно нечетивна, а освен това, алгоритъмът е защитен от добавена “динамична” парола за автентификация. Тя автоматично променя кодът си при всяко отключване, оставайки разпознаваема единствено за оторизираният приемник – четящото устройство. Резултатът от двойно защитените ключове е, че дори и кражбата им не може да предизвика нежелано проникване в съответният обект. С това те конкурират биометричните данни за идентификация, които заемат първо място по сигурност при всички системи за контролиран достъп.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс решения за врата с чип