Чипът като универсален ключ за врати

брава с чипФункционалната брава с чип отключване се изработва във всеки електронен вариант на заключваща конструкция. Обикновено електронната, електрическа  и електромеханична брава са предпочитана защита за интериорни зони от сграда, тъй като единствено електромагнитната конструкция е достатъчно надеждна за огромната тежест, на каквато често е подложена външната входна врата. Бравата върху външни врати на административни, бизнес, търговски центрове, а и жилищни кооперации, е все повече рядкост. 

Чип активацията е електрическа/електромагнитна комуникация между предавател и приемник, която води до реакция на контролер в четящото устройство, осъществяваща отваряне на врата. Чипът – микроскопична полупроводникова кристална пластинка от електронни интегрални схеми, съдържа уникален кодиран номер, с какъвто са маркирани всички потребителски ключове. 

 В зависимост от архитектурата си – фиксиран или криптиран, кодът е предпазен или не от нежелано презаписване посредством парола. Високо защитените двойно криптирани чипове променят паролата си при всеки идентификационен достъп (динамична парола). 

Дължината на символите в код е в пряка взаимовръзка със сигурността на кодът. Капацитетът за съхраняване на информация в един електронен ключ е измерван с компютърната единица байт. За съвременните заключващи системи за врати са предпочитани комуникационни стандарти iButton (1-Wire Protocol) и RFID (Radio-Frequency Identification), функциониращи чрез контактна и безконтактна идентификация. 

Заместването на уязвимият метален ключ с идентификационната микропластинка слага край на повредените огънати метални пластини. Чипът се имплантира в жетон, PVC карта, таг, стикер, етикет и много други предмети с голямо разнообразие от размери. Освен това, удобното контактно/безконтактно отчитане съхранява конструкцията на бравата, изключвайки триенето на механични компоненти. 

Предимствата на брави с интегриран четец за чипове 

Четящо устройство за разчитане на електромагнитни вълни или за стимулация чрез електрически ток, е неделимият компонент на контактните/безконтактни ключове. Успешно осъществената идентификация се регистрира от вграден контролер, който се заема с осъществяването на активацията. 

Контролерът съхранява в паметта си уникалните кодове от ключовете на всички картодържатели от дадена сграда. Програмирането, записването и изтриването на информационни кодове е опция и вид работен режим на същото устройство, които може да е обвързано и независимо от четецът. В съвременните конфигурации за контрол на достъп, успешната и неуспешна идентификация на ключ от четящо устройство, обикновено се отчита от контролерът чрез звукова или светлинна сигнализация. 

Инсталирането на бравата с чип четец върху шилдът й осигурява огромното предимство на компактната конструкция, която е подходяща за интериорни врати от всякакъв материал, включително и по-леки и тесни конструкции като PVC, фурнири и темперирано стъкло. Повърхностният монтаж е логичен при подобна структурна конфигурация.

Друго сериозно преимущество на тези брави е възможността от инсталиране на няколко четящи устройства върху металният шилд – за разпознаване на криптиран код, биометрични данни,  както и клавиатура за набиране на парола. Хибридните брави понякога съчетават технологии за безконтактна и контактна идентификация. Така един заключващ компонент може да се отключва едновременно с безконтактен чип и контактна карта с магнитна лента.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс модели брава с чип