3 предимства на електронната брава с чип

електронна брава с чипЕлектронната брава работи при захранване с волтов електрически ток или електромагнитно индукционно поле. Този вид заключващ механизъм се задвижва чрез идентификационен ключ, предмет, биометрични параметри или парола с уникална криптирана информация. Данните, излъчвани от тях, се разчитат от четец или PIN клавиатура. Четците на пароли/криптирани данни са вградени в устойчивият шилд, а понякога са позиционирани като отделно устройство на стената в близост до вратата/преградното съоръжение при входна зона.

Съвременните четящи устройства са водо-, студо- и вандалоустойчиви, обезопасени и подходящи за външен монтаж. Със същите качества се отличават и бравите, задвижвани с електрическо поле. Въпреки това, модерната електронна брава с чип се отличава с няколко сериозни предимства пред останалите. С какви свои предимства усъвършенства тя модерните система за контрол на достъп?

1. Хармонична съвместна работа с други идентификационни системи

Електромеханичните и електромагнитни брави с висока степен на защита обикновено разрешават достъп чрез повече от един идентификатор – върху  корпусната платка се позиционира комбинация от четец за чип (карта, таг, стикер, етикет и т.н.) с контролер за биометрия (пръстов отпечатък, длан, ирис, глас, лице и др.) или четец и клавиатура. Бравата, задвижвана чрез електричество, предоставя пространство за монтиране на няколко четящи устройства. Все пак, чиповият идентификатор предоставя изключително високо ниво на защита.

Безконтактната RFID система изключва неоторизираният достъп чрез подсилване с многослоен криптографски алгоритъм, който не може да бъде произволно прекопиран. Данните са допълнително защитени от постоянно променяща се (транскодерна) комбинация.

Контактният, отчитащ се чрез директен допир електронен ключ iButton също е изключително сигурен, благодарение на многобитов код и придружаваща система за антисканиране. Кодът обикновено е от непроменлив и променлив (динамичен) тип, при който всяка следваща комбинация е различна от предходната..

2. Тя е независима система за контрол на достъп

Чиповата брава е многокомпонентен механизъм. Тя съдържа всички детайли, необходими за високоефективен контрол върху преминаването или отключване на предмет (често бравата се среща монтирана върху мебели и сейфове). Корпусът е изпитван за функционалност в големи температурни амплитуди, повишена влажност на въздуха и третиране с химични препарати, а софтуерното обвързан контролер осигурява пълно управление от отдалечено разстояние.

Безконтактният/контактен четец е част от окомплектовката, с която се предлага бравата. Често четящото устройство е с едноцветна или двуцветна светодиодна подсветка, индикираща настоящият режим. Друг компонент произвежда звуков сигнал в момента на доближаване/докосване на чип, разчитане на данните и отключване.

Бравите с електрозахранване и чип освен захранващ блок, обикновено разполагат с акумулатор, който поддържа работните им функции в случай на прекъснато електричество. Бутон за изход от вътрешна страна също влиза в окомплектовката, както и кабелните и монтажни принадлежности. Обикновено към нея са добавени Мастър ключ/два броя секретни ключове, а понякога и дистанционно управление, за контролиране на бравата и отделните й компоненти.

Инсталацията на такъв механизъм свежда необходимостта от физическа охрана до нулева степен. Чиповите брави разполагат със статистическа памет – хронологично проследяване на броят оторизирани преминавания за един идентификатор, на неоторизираните опити за преминаване и всички значими ситуации около контролно-пропускателният пункт.

Софтуерният контрол управлява системата много интелигентно – посетител с достъп до входна зона например може да бъде ограничен при влизането в други вътрешносградни пространства. Неоторизираният достъп е труден за реализиране, особено ако в изходната зона също е монтиран идентификационен четец.

3. Удобство за сгради с около хиляда оторизирани лица

Всеки чип е изключително миниатюрен детайл, вграден в жетон, карта, таг, етикет и др. компактни за пренос предмети. Загубването/кражбата на идентификатор не представляват риск за сигурността, тъй като уникалните данни върху тях се изтриват и се програмира нов идентификатор в кратък срок. Процедурата се извършва дистанционно, а за целта е необходим единствено серийният номер на чипа.

От уникален контактен/безконтактен ключ обикновено се възползват приблизително хиляда души. Програмният панел има памет с изключително голям капацитет. Често тя съхранява хронологията на влизане за хиляди чипове, които могат да се разпечатат и предоставят винаги при необходимост.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс електронни брави с чип