Предпочитаната за охрана на външен периметър

микровълнова бариераОсвен механичните бариери с физически ограничител под формата на повдигащо се рамо, при контрол на достъп и охрана на открити площи широко приложение откриват и устройства, преграждащи периметър чрез радиочестотно излъчване в инфрачервената и микровълнова гама. Те създават невидима ограда, пресичането на която се регистрира  и предизвиква алармен сигнал (звуков или светлинен). Бариерата от този вид е система от приемник и предавател с различна честота и различна периметрова площ на излъчваните вълни.

Функции и качества

Технологичната микровълнова бариера, адаптирана към почти всякакви климатични условия, контролира достъп до сгради и съоръжения чрез електромагнитни вълни с дължина 1 мм. -1 м., които надвишават дължината на инфрачервеният спектър. Параметрите им осигуряват излъчване с абсолютна прозрачност и нисък интензитет, което ги прави почти неуловими за външни датчици. Нарастването на вълната в периметъра 300 MHz -300 GHz намалява възможността от засичането на излъчване, “поглъщането” и повлияването му от външни предмети. 

Микровълновите бариери са чудесна охрана за фасадната част на сгради, индустриални заводи, институции с висока степен на контрол, военни обекти, както и селскостопански площи и съоръжения. Те са двойка полупроводникови пластини и антена в цилиндрични плоскости или колони, които създават “ограда” от  електромагнитна вълна чрез комуникация помежду (излъчване-приемане). Обхватът определя пространството между двете и съответно дължината на преградата, която обикновено варира в рамките 50м.-300м. 

Излъчването и корпусните материали, са с устойчивост към механични въздействия и се вписват във всякаква климатична среда. Температурната амплитуда за работа се локализира в широки граници – -35°С/+65°С. Макар че микровълновият спектър не допуска модулация на интерферентни вълни, тези бариери са защитени от RMI/EMI интерференция. 

Софтуерен алгоритъм анализира прецизно всеки обект, попаднал в периметър чрез мониторинг на сигнала, игнорирайки животни, предмети и природни елементи. Най-високофункционалните модели извършват анализ на алармен сигнал и температура в реално време, сравнявайки средностойностни прагове на реакция. 

Такива прибори отчитат нарушители с всякаква телесна конструкция (ръст и тегло). Бариерата регистрира прекъсване на вълната със скорост 0см/сек. – 15м/сек. и над тези стойности, и всяка форма на движение – ходене, бягане, търкаляне и прескачане.

Прескачането на ограда лесно може да бъде възпрепятствано с инсталация на разновидности на микровълнови охранителни системи, реагиращи чрез вибрационен сигнал. Вкопани сензорни детектори пък са подходящ вариант за охраняване на селскостопански площи. Те идентифицират нарушение при стъпване върху определената площ, под която са подпочвено инсталирани кабелите, и отправят сигнал към централна система за контрол.

Сигналите за нарушение, регистрирани от бариерата, се записват при извършването им в RAM памет под обозначени дата и час. Всички те могат да бъдат прегледани и анализирани подробно по времето на протичането им, и възпроизведени след време.

Микровълнова охрана от единичен корпус

Сред микровълновите устройства се срещат варианти, които комбинират структурно-функционалните действия на приемо-предавател в едно устройство. Обемът на обхват варира, както при бариерата с двоен корпус. Разпространяването на вълновата преграда става по хоризонтална и вертикална линия, под различен градус.

Модерните охранителни устройства от такъв вид често са скрити в осветително тяло. Този корпус ги превръща в още по-подходящи за охрана заради елементът на изненада. Микровълновите лъчи са напълно неразличими от човешко око и повечето детектори, а външният корпус на фасадна лампа с нищо не напомня на скритото вътре охранително съоръжение.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс решения за микровълнови бариери

✅ Какво представлява микровълновата бариера❓

Структурата на микровълновите бариери се базира на двойка полупроводникови пластини и антена, инсталирани в цилиндрични плоскости или колони, които създават защитен периметър, посредством електромагнитна вълна, комуникирайки помежду си. Системата се състои от предавател и приемник, комуникиращи посредством електромагнитни вълни с дължина 1 мм. -1 м., които надвишават дължината на инфрачервеният спектър. При прекъсването им се генерира звуков или светлинен алармен сигнал.

✅ Какъв е рискът от „фалшиви” аларми – могат ли домашни и диви животни да активират бариерата❓

Както инфрачервените, така и микровълновите устройства за периметрова защита се монтират на определена височина, така че да не бъдат активирани от животни, навлезли в защитения периметър. Софтуерен алгоритъм анализира прецизно всеки обект, попаднал в периметъра, защитен от бариерата чрез мониторинг на сигнала, игнорирайки животни, предмети и природни елементи. Най-високофункционалните модели извършват анализ на алармения сигнал и температурата в реално време, сравнявайки средностойностни прагове на реакция.

✅ От какво разстояние и могат ли изобщо да се забележат лъчите на микровълновата бариера❓

Микровълновите лъчи са напълно неразличими от човешко око и повечето детектори. Параметрите им осигуряват излъчване с абсолютна прозрачност и нисък интензитет, което ги прави почти неуловими за външни датчици. Нарастването на вълната в периметъра 300 MHz -300 GHz намалява възможността за засичане на излъчване, поглъщането и повлияването му от външни предмети.