Всичко, което трябва да знаем за модерните инфрачервени бариерни системи

инфрачервени бариери

Бариерата е едно от най-често използваните ограничителни съоръжения, монтирани при контролно-пропускателни пунктове на различни обекти. Тя е  много сполучлив метод за възпрепятстване достъпа на човешки потоци или моторни превозни средства, до различни по предназначение обекти. Най-популярното си приложение класическата бариера открива като преградно паркинг съоръжение в подземни и надземни условия. Тя обаче е предпочитано устройство и за друг тип охранявани обекти.

В съвременния свят има необходимост от разнообразни видове бариери. Сред  модерните решения попадат и сравнително новите за охранителната сфера инфрачервени бариери, с които ще ви осведомим в подробности. Вижте както трябва да знаете за този тип бариери сега и преди да решите да ги поставите пред офиса на фирмата си или жилищната сграда, в която живеете. Те не са подходящото защитно ограждение на всеки терен.

Инфрачервените ограждения са ограничители и едновременно интелигентни системи за контрол на достъп. Те представляват един общ механизъм, включващ предавателни и приемателни детайли, необходими за откриване и засичане на движение в охраняваната територия. Принципът на действие се изразява в предаването на лъчи от инфрачервения спектър и последващият им прием от елементите на устройството.

Прекъсването на лъчите означава нерегламентирано преминаване и съответно активира сигнал за аларма. Важна особеност на тези преградни устройства е приложението им като периметрова охрана на структурните отвори на сгради и съоръжения, външни периметри, витрини на търговски помещения и изложбени зали.

За да се създаде ефективно функционираща периметрова защита в жилищни помещения, бариерите с инфрачервена система се настройват така, че да игнорират присъствието на домашни любимци. Те се монтират не само непосредствено върху повърхността на стена, но и на известно разстояние от нея с помощта на специални стойки. Функционирането и защитата са еднакви и в двата случая.

Единственият недостатък е, че лъчевата периметрова ограда е чувствителна към слънчевата светлина и тя се отразява негативно върху работата й. Затова е важно изключване на възможното въздействие на този фактор при работата им. Всеки потребител е наясно със сложния процес на монтаж и едва ли би рискувал да го направи сам.

Все пак, ако сте го замислили, по-разумен е вариантът за професионално поставяне на инфрачервените или микровълнови модели. Така ще имате възможност да научите и всички подробности около поддържането на тази модерна контролно-пропускателна система.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс инфрачервени бариери

✅ Мога ли сам да изпълня инсталацията на инфрачервена бариера в своя имот❓

За времето на своята практика, ние от екипа на V-MAX не сме срещали професионално монтирана инфрачервена бариера от човек, който не е експерт по системите за сигурност и контрол на достъп. Инсталирането на двата конуса, съдържащи предавателен и приемащ сензор, е най-лекият етап от процедурата. Преди това е важно да се избере съоръжение, чиито параметри отговарят на особеностите на подлежащия на защита терен. Самата инсталация представлява сложен процес по свързване и настройка на системата. Не рискувайте – свържете се с нас.

✅ Доколко е удачно да се използват на открито❓

Няма противопоказания за използването на инфрачервени бариери на открито, но въпреки това е важно да се знае, че слънчевата светлина предизвиква смущения в работата на лъчевата периметрова ограда, поради факта, че и двете излъчват светлинни лъчи в инфрачервения спектър. В случай че бариерата ще се използва активно само нощем, няма проблем да се монтира на открито, стига корпусът ѝ да е влаго и ударо устойчив.

✅ Може ли инфрачервена бариера, предназначена за употреба на закрито да бъде използвана и навън – какво може да се случи❓

За да използвате бариера с инфрачервени лъчи на открито, тя трябва да бъде произведена специално за целта. Показателят, който най-ясно показва какво е приложението на даден електрически или електронен уред е международна класификация за степен на защита на различни битови, търговски и промишлени електрически устройства – IP (Ingress Protection – защита срещу проникване). Бариерите за използване на закрито са обикновено класифицирани като IP33 степен на защита. Корпусът им осигурява защита срещу проникване на твърди обекти над 2,5 mm (напр. инструменти и кабели). За работа на открито, особено при риск от директно намокряне изберете модел, защитен срещу проникване на прах и силни струи вода – IP65.