Цени за единичен, двоен и многолъчев фотоелектричен елемент

инфрачервени бариери цениИнфрачервената бариера представлява комплект колонки с различна височина. Двете изпълняват ролята на приемник и предавател, отдавайки и приемайки една от друга лъчи от инфрачервеният спектър. Лъчите при всеки модел варират правопропорционално на височината на двата корпуса. Единичният лъч предполага скромни пропорции (17-12 см.), за разлика от внушителният размер на 10-лъчевата система, която е прекрасно охранително средство за сгради с висока необходимост от защита. На кои особености в конструкцията и във функциите дължим стандартните за инфрачервени бариери цени?

Инфрачервена бариера

Всъщност, тя е изключително изгодна за възможностите на всеки бюджет. Фотоелектричното ограждение не позволява приложение в пространства с интензивно преминаване на превозни средства. За сметка на това, многолъчевите модели са чудесен избор за охрана на външни фасади, открити площадки и съоръжения, както и вътрешни входно-изходни пунктове на учреждения със засилени мерки за сигурност. Как функицонира бариерата и как това определя стойността й?

Инфрачервените вълни са топлинно излъчване, разположено в границата между  крайната граница на видимата светлина, и лъченията в микровълновите излъчвания. Дължината на една вълна варира от 0,7 до 350 μm, а по-късите вълни се отличават с повече интензивност и физическа топлина.

Лъчевият елемент е основният защитен механизъм на този тип устройства. В случаят, той функционира като невидима за човешкото око преграда. Двете успоредни колонки “комуникират“ посредством този тип лъчи, прекъсването по дължината на които е знак за влизане на неоторизиран посетител и активизира алармен сигнал.

Прекъсването на два и повече съседни лъчи е знак за преминаване от неоторизирано лице. Реакцията се изразява чрез светлинна, звукова сигнализация или механична преграда, които възпират по-нататъшно проникване в обект. Подходящ избор за външен монтаж и периметрова охрана, те единствено трябва да се предпазват от преки слънчеви лъчи или намокряне, които смущават дейността на фотосензорите.

Конструкция и предимства

Инфрачервените бариери са издължени и механично устойчиви колони, с различна степен на защита от намокряне. Височината и периметровият им обсег са различни, а с тях се променя и стойността им. Бариерата с еднолъчева детекция и височина около 10-12 см., се открива в търговската мрежа заедно с необходими аксесоари за монтаж, на различна цена.

Конструкциите над 1 м. вече представляват сериозна периметрова охрана и са добро решение за защита на фасадни стени, покриви, приземни прозорци, асансьори, както и самостоятелен контролно-пропускателен пункт на вътрешни зони. Обикновено, тези структури разполагат с около 4-6 лещи и са подходящи както за вътрешен, така и за открит монтаж. Цената им варира според различните производители.

Двуметровите конструкции са истински заместител на физическата охрана при входни зони. Те са приемо-предавателни колонки с 8-10 фотосензорни лещи, които потребителите могат да си осигурят на разумна цена. Защо лъчевите сензори покачват толкова агресивно стойността на тази бариера?

Инфрачервените лъчи, автоматично конфигурирани от микропроцесор, са паралелно разположени през малки разстояния – достатъчно малки, за да не бъдат преодолени чрез провиране или прескачане. По-големият брой лъчеви вълни покриват по-голяма периметрова площ, а изненадващият елемент на невидимата конструкция е много успешен модел за охрана.

По тази причина, хибридните инфрачервени прегради, с двойно преплетена лъчева конструкция, позволяват първокласно сканиране и изключително висока защита. Висока и устойчива структура (1-3 м.), с възможност за отлична работа при условия от -25 – +50 градуса температурна амплитуда, тези модели се характеризират с ефективността си, която им отрежда и първото място по оскъпяване.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики и цени на предлаганите от Ви Макс инфрачервени бариери