Повишаване на надеждността при периметрова охрана с инфрачервена бариерна система

инфрачервена бариера

Безжичната инфрачервена бариера е идеалното решение за охрана на средно дълъг и къс периметър, и предлага отлично съотношение между функционалност и цена. Предназначени за жилищни и търговски обекти, бариерите от серията AMB са най-доброто средство за периметрова защита на къси разстояния, като врати, прозорци, балкони, гаражи и за наблюдение на алеи и тераси.

Безжичните периметрови бариери на AMB са с диапазон от 7 до 5 м, в зависимост от вида инсталация (вътрешна или външна). Те са изключително подходящи за външен монтаж, тъй като притежават степен на защита IP55. Устройствата позволяват лесна настройка на дължината на алуминиевия профил до размерите на отворите, добавяне на допълнителни инфрачервени лъчи и регулиране на положението им. Лъчевите АМВ механизми са гъвкави и адаптивни към изискванията на всяка инсталация.

Инфрачервените периметрови бариери, захранвани от батерии и безжични комуникационни протоколи, позволяват лесно монтиране на този вид устройства, и то без допълнително окабеляване. То е приложимо и в съществуваща инсталирана система без изградена електрическа мрежа. При тези бариери е налична интегрирана комуникация с контролните панели Bentel KYO чрез безжичните приемници VRX32-433 и Vector / RX8.

Бариерите са в непрекъсната комуникация с контролния панел, и то не само с цел сигнализиране при алармени събития. Свързването цели също отразяване на състоянието и собствените си диагностични съобщения, като ниска батерия или опит за манипулация. При интегриране с всички системи KYO чрез VRX32-433 & Vector / RX8 приемник, бариерата AMB предоставя възможност за лесна неинвазивна инсталация, неутрална е като естетика и осигурява гъвкавост и персонализация.

Техническите предимства на този модел са многобройни. На първо място, те са напълно имунизирани срещу фалшиви аларми. Алуминиевият и поликарбонатен профил могат лесно да бъдат отрязани, за да отговарят на размерите на прозорците, а структурата позволява регулиране на положението на допълнителните греди. Също така, те дават възможност за добавяне на греди без допълнително окабеляване.

Описваният модел бариера е захранвана от батерия и притежава степен на защита за корпуса IP55. Налице е включване на радио-трансмисионн сигнализация:

  • Аларми
  • Сигнал за слаба батерия
  • При подправяне/фалшифициране
  • Надзор

Висококачественото инфрачервено ограждение е съвместимо с всички безжични системи Bentel. Бариерата се интегрира успешно и към вече инсталирани конфигураации, като работи паралелно с тях. Структурата й осигурява много висока степен на сигурност и затова тя е предпочитана в обекти със засилена необходимост от защита.

Какво представлява инфрачервената технология

Предимствата на инфрачервената охрана от висок клас са надеждност, модерен принцип на работа, нетипичен за повечето системи за сигурност, пълен контрол и лекота на интегриране в различните обекти – открити и закрити пространства. Цената на периметровите съоръжения, действащи чрез инфрачервени лъчи, също е максимално достъпна спрямо вид и предназначение на обектите, в които се използват.

От първите си приложения, инфрачервената наука и технологии са посветени на сигурността и наблюдението, особено във военната област. Те са разпространени и в специализираните техники за термовизионна обработка на медицински диагностични и строителни структури, както и напоследък в областта на енергоспестяването и аерокосмическите науки.

Доскоро приложенията за сигурност се основаваха основно на термичната обработка в системите за наблюдение и предупреждение. Във всички тези приложения стайна температура обаче се оказва по-надеждна, благодарение на избягването на охладителите, ниската цена и напълно интегрируемите със синхронизираните технологии FPA, специално проектирани и пригодени за такива приложения, интелигентни сензори.

Появата на надеждни инфрачервени твърди лазерни източници, работещи до дългата инфрачервена лента с дължина на вълната и новопоявилите се технологии, опериращи в далечния инфрачервен субмилиметър, постави началото на нов период в охранителните системи. Периметровата лъчева ограда отвори хоризонтите към разработване на нови и все по-усъвършенствани системи за сигурност.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс инфрачервени бариери