Кои фактори формират цените за ограничители срещу паркиране?

бариери за паркинги цениСъвременните бариери за паркинги се предлагат на различни цени. Ако смятате, че ще добиете представа за цената, преглеждайки специализираните сайтове за продажба на този род охранително-контролни съоръжения – грешите. Фирмите, предлагащи такава услуга не се ангажират с твърди цени, тъй като стойността на такъв проект зависи от множество фактори.

Кое определя крайната цена?

Цената на една бариера зависи на първо място от нейната големина, работоспособност и марка. По-големите прегради, тези с по-голяма дължина на рамото, са предназначени за големи входно-изходни зони. Логично е цените им да са значително по-високи, защото конструкцията им обикновено включва голям брой допълнителни технически компоненти, а управлението им е главно автоматизирано.

В цената на едно изделие влизат основно металната конструкция, заедно с контролния блок, вграден в нея, както и рамото, което осигурява свободен и ограничен режим на преминаване. Често в стойността на продукта са калкулирани и допълнителните, важни елементи като: сигнални стикери, приемник за дистанционно управление и поне 2 бр. дистанционни устройства.

Даден модел бариери, по желание на клиента би могъл да се окомплектова с по-дълго или с по-късо рамо, което ще окаже влияние върху крайната цена. Автоматизираният процес се доплаща. Монтирането на електромотор, който да повдига и спуска рамото на бариерата ще оскъпи проекта, в зависимост от разработката.

Бариери за паркинг се използват основно на места с регламентиран режим на престой и преминаване на превозните средства. Режимът би могъл да включва система за разплащане (платени паркинги), както и някакъв вид идентификатор – служебна карта, персонален код и т.н. За целта към бариерата ще трябва да се добавят и съответните контролни устройства – картови четци, устройство за самотаксуване, биометричен терминал, клавиатура и др.

Всяко допълнение, чрез което бариерната система се осъвършенства и с това се понижава нуждата от обслужващ персонал, ще доведе до повишаване на крайната цена. Същото важи за монтажните дейности. Монтажът няма как да бъде с фиксирани цени, защото всяка интеграция на една бариера включва различен брой и вид операции.

Определени бариерни разработки се монтират върху предварително изграден бетонен фундамент, което добавя към стойността на самия продукт и неговото инсталиране в конкретния обект. Някои автоматични бариери са с автономно задвижване на раменете, осигурявано от сензори, монтирани в пътната настилка. Интегрирането на датчици по този начин е сложна и скъпа операция.

Как да се информирате за стойността на вашия проект?

Ако планирате да оборудвате своя бизнес или административен обект с паркинг бариера, то единственият начин да добиете ясна представа за финансовата стойност на вашия проект е консултацията с утвърден доставчик, специализиран в продажба и монтаж на този тип съоръжения за контрол на преминаването и престоя на автомобили.

Безсмислено е да търсите информация от други канали, защото всеки проект е различен, включва различен вид технологични решения и е изпълнен от различна компания, която вероятно предлага различни цени от тези на другите специализирани фирми.

Можете единствено да се консултирате относно избора на добра компания, която продава и интегрира на място паркинг бариери. Крайната цена на проекта може да стане известна едва след като се набележат всички важни параметри – модел, допълнителни аксесоари, монтаж, вид на пропускателния режим и възможност за техническо обслужване през целия период на експлоатация.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики и цени на предлаганите от Ви Макс бариери за паркинги