Иновации, които правят живота по-сигурен и спокоен

Във всеки наш ден присъства преодоляване на поне няколко автоматични бариери, които често са с напълно различна конструкция и принцип на работа. Често това  се случва, когато пътуваме с автомобил, но вече има и куп високотехнологични пешеходни решения. Каква е целта на бариерите? Да ограничат достъпа до конкретен обект. Какво е предназначението на автоматичните бариери? Адекватен контрол с минимално човешко участие.

Кои са най-новите разработки

Най-модерните автоматизирани устройства имат не само супер елегантна визия, но и огромен брой работни възможности, а функциите им подлежат на персонализиране спрямо нуждите на всеки отделен обект. Те спадат към последните разработки при автоматизираните съоръжения за контрол на паркинг и други зони:

  • Двойно-сгъващи се портали – имат два панела, които се огъват назад, за да осигурят достъп;
  • Конзолни врати – поддържат се от релси, като движението е навътре в конструкцията на оградата;
  • Плъзгащи  – движат се напред и назад в тунела, обособен като зона за преминаване;
  • Люлеещи се механизми –  шарнирно окачени от едната страна, те се отварят и затварят като врата;
  • Вертикално задвижване– рамото им се движи вертикално нагоре и надолу, за да осигури достъп.

Целта на разглеждането на цяла категория механични препятствия, обединени под общото наименование “автоматично задвижвани бариери”, е да обърнем внимание и на третия (най-важен) компонент – системата, позволяваща напълно автоматизираната им работа. Това е средството, чрез което се осигурява пропуск до паркоместата или право на влизане в обекта, така че на водача да не се налага да излиза от автомобила.

Той трябва просто да декларира съответните правомощия, оторизирани да осигуряват достъп в определено време и на конкретни лица. В крайна сметка, дори най-усъвършенстваните преградни съоръжения биха били безполезни, ако за пропускът на превозни средства е нужно прякото участие на самите водачи или на охранител.

Пропускателният режим при различните модели се решава индивидуално от всеки обект. На места се издават служебни пропуски под формата на контактни или безконтактни идентификатори – карти. За освобождаване на рамото или крилото на бариерата с карта е нужно монтиране на RIFD четец, който регистрира правото на достъп и да задейства механизма за отваряне. Картовият четец е устройство, което изпраща сигнал на принципа за радиочестотна идентификация.

Други обекти държат на платен пропуск до зоната за паркиране и за целта монтират авто бариери, оборудвани с устройства за самотаксуване. Те използват специален софтуер, осъществяващ отчитане на плащанията с издаване на документ за платена такса (касов бон). Същият дава отлична възможност за отчитане на събраните плащания на дневна, седмична, месечна или годишна база.

Автоматизирани преградни механизми се използват и с цел ограничаване на скоростта при преминаване през охраняеми зони. Те осигуряват свободен пропуск на всички превозни средства, като отварянето на раменете се задейства от датчици, монтирани под пътната настилка (бетон, асфалт, паваж и др). След преминаване на автомобила, рамото се затваря също автоматично. Монтажът на този тип устройство е сравнително сложен и следва да се извърши преди настилката в участъка за преминаване да бъде положена.

Свържи се с нас
Свържете се с нашия екип, за да получите всички характеристики на предлаганите от Ви Макс автоматични бариери